نشریه دیپلومات هم در مورد فعالیت داعش در افغانستان مطلبی را نشر کرده‌است. نشریه می‌نویسد، طالبان تعهد کرده‌اند که به گروه‌های تندرو خارجی اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان استفاده کنند، اما گروه‌های مانند القاعده، جنبش اسلامی ازبکستان، شاخه خراسان گروه داعش در این کشور مستقر اند. دیپلومات می‌افزاید، هرچند طالبان ادعا می‌کنند که القاعده دیگر […]

نشریه دیپلومات هم در مورد فعالیت داعش در افغانستان مطلبی را نشر کرده‌است. نشریه می‌نویسد، طالبان تعهد کرده‌اند که به گروه‌های تندرو خارجی اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان استفاده کنند، اما گروه‌های مانند القاعده، جنبش اسلامی ازبکستان، شاخه خراسان گروه داعش در این کشور مستقر اند.

دیپلومات می‌افزاید، هرچند طالبان ادعا می‌کنند که القاعده دیگر در افغانستان نیست، اما سازمان ملل متحد مکرراً حضور القاعده را در افغانستان مشاهده کرده و همزمان با آن گفته است که گروه داعش در افغانستان در حال منسجم شدن است.

نظر به گزارش ملل متحد تعداد افراد داعش در افغانستان در شش ماه گذشته دو برابر شده و این گروه از گروه داعش در سوریه کمک مالی می‌گیرد. به نوشته دیپلومات اگر داعش در افغانستان قوی شود، تمام علایم نشان می‌دهد که تاریخ تکرار خواهد شد. در بخش مطلب این نشریه می‌خوانیم با در نظرداشت این‌ که اداره در افغانستان ضعیف است، اقتصاد آن در حال فروپاشی می‌باشد و بحران بشری به اوج آن رسیده، گروه‌های افراطی از این حالت برای خود خوب استفاده کرده می‌توانند.

  • نویسنده : فخریه نادری
  • منبع خبر : سفیر نیوز