ضمیر کابلوف نماینده ویژه ریاست جمهوری روسیه در امور افغانستان گفت که مقامات افغانستان قصد برکناری سفیر در روسیه را ندارند و از مسکو خواسته اند تا چند دیپلمات دیگر را نیز بپذیرد. او اظهار داشت: “مقامات فعلی افغانستان از ما خواستند که دو یا سه دیپلمات دیگر را بپذیریم، آنها به دنبال برکناری فرستاده […]

ضمیر کابلوف نماینده ویژه ریاست جمهوری روسیه در امور افغانستان گفت که مقامات افغانستان قصد برکناری سفیر در روسیه را ندارند و از مسکو خواسته اند تا چند دیپلمات دیگر را نیز بپذیرد.

او اظهار داشت: “مقامات فعلی افغانستان از ما خواستند که دو یا سه دیپلمات دیگر را بپذیریم، آنها به دنبال برکناری فرستاده فعلی نیستند.

این دیپلمات روسی گفت: “ما با ورود چنین دیپلمات‌هایی موافق هستیم، اما پس از آن این یک امر داخلی رهبری افغانستان و سفارت‌های آن خواهد بود، ما در چنین فرآیندهایی دخالت نخواهیم کرد.

پیش از این، نماینده روسیه به تاس گفته بود که مسکو این واقعیت را رد نمی کند که کابل می تواند چندین دیپلمات سطح پایین و متوسط ​​را برای افزایش پرسونل در ماموریت دیپلماتیک خود بفرستد.

  • منبع خبر : سفیر نیوز