سازمان نجات کودکان در مورد افزایش بیماری ذات الریه در کودکان افغانستان هشدار داده گفته است این بیماری جان کودکانی را می گیرد که به مراقبت های صحی در این کشور دسترسی ندارند. این سازمان در بیانیه ای گفت: “ذات الریه کودکان در بحبوحه بحران گرسنگی در حال افزایش است. فروپاشی سیستم صحی که عمدتا […]

سازمان نجات کودکان در مورد افزایش بیماری ذات الریه در کودکان افغانستان هشدار داده گفته است این بیماری جان کودکانی را می گیرد که به مراقبت های صحی در این کشور دسترسی ندارند.

این سازمان در بیانیه ای گفت: “ذات الریه کودکان در بحبوحه بحران گرسنگی در حال افزایش است. فروپاشی سیستم صحی که عمدتا ناشی از مسدود شدن دارایی های مالی و کمک های متوقف شده است، هزینه های مرگباری را برای کودکان افغان به همراه دارد.

یکی از داکترهای شفاخانه به این سازمان گفت که او هرگز در تمام دوران کاری خود این همه موارد ذات الریه نوزاد و سوء تغذیه شدید ندیده است. به گفته این متخصص پزشکی، در دسمبر گذشته، ۱۳۵ کودک در شفاخانه یا در راه رسیدن به شفاخانه جان باختند.

در این بیانیه آمده است: “با سقوط آزاد اقتصادی افغانستان بیش از ۹۵ درصد جمعیت در فقر به سر می‌برند و بحران اقتصادی بزرگترین مانع برای مراقبت‌های صحی است.

این سازمان بشردوستانه از جامعه جهانی خواست تا کمک های مالی حیاتی افغانستان را آزاد کند.

  • نویسنده : زهرا نادری
  • منبع خبر : سفیر نیوز