ترکمنستان قیمت انرژی برق برای افغانستان را کاهش داده است. مسوولان در حکومت محمد اشرف غنی گفته اند گه این برنامه در جریان افتتاح 500 کیلووات صورت گرفته است. افتتاح پروژه 500 کیلووات روز گذشته در مراسمی رسماً از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور و قربان‌قلی بردی محمدوف‌ رئیس جمهور ترکمنستان از طریق ویدیو […]

ترکمنستان قیمت انرژی برق برای افغانستان را کاهش داده است. مسوولان در حکومت محمد اشرف غنی گفته اند گه این برنامه در جریان افتتاح 500 کیلووات صورت گرفته است. افتتاح پروژه 500 کیلووات روز گذشته در مراسمی رسماً از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور و قربان‌قلی بردی محمدوف‌ رئیس جمهور ترکمنستان از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح شد. رئیس جمهور افغانستان پروژۀ 500 کیلوولت ترکمنستان- افغانستان را یک گام مهم در عرصه همگرایی و همکاری‌های اقتصادی خواند.
آقای غنی افزود: “پروژ‌ه‌های خط آهن، فایبر نوری، انتقال برق به پاکستان و سایر پروژه‌ها، سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه خواهد شد.”
غنی گفت: “از کاهش قیمت پروژه برق 500 کیلووات تاپ از 6 سنت به 3.5 سنت از دولت ترکمنستان تشکری می‌کنیم.” همچنان رئیس جمهور غنی تأکید کرد که برای پروژ‌های تاپی و تاپ در ما اگست سال 2021 آماده‌گی کامل داریم.
درهمین حال، وزیر انرژی آب و برق ترکمنستان در این راستا گفته است: “بخش نخست پروژه 500 کیلوولت از آتامراد ترکمنستان الی شبرغان 87.5 کیلومتر طول دارد.
وی گفت: “کار ساختمانی پروژه 500 کیلوولت از آتامراد- شبرغان به تاریخ 22 سپتامبر 2016 میلادی آغاز و به تاریخ 22 اکتوبر2020 میلادی تکمیل گردید. با بهره‌برداری پروژه فوق حدوداً 340 هزار مشترک در ولایت‌های فاریاب، جوزجان، سرپل و بلخ از انرژی برق مستفید خواهند شد.

  • نویسنده : فرشته بهار
  • منبع خبر : هفته‌نامه سفیر