استاد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی فغانستان طی سخنرانی در موسسه مطالعات استراتژیک پاکستان گفته است که صلح در افغانستان شرایطی را ایجاد خواهد کرد که به نفع همه کشورها به ویژه منطقه و همسایگان خواهد بود. آقای خلیلی گفته که صلح یک پدیده چند بعدی با تاثیرات چند وجهی در ابعاد مختلف زندگی […]

استاد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی فغانستان طی سخنرانی در موسسه مطالعات استراتژیک پاکستان گفته است که صلح در افغانستان شرایطی را ایجاد خواهد کرد که به نفع همه کشورها به ویژه منطقه و همسایگان خواهد بود.
آقای خلیلی گفته که صلح یک پدیده چند بعدی با تاثیرات چند وجهی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان و جوامع است. وقتی از صلح صحبت می کنیم علاوه بر بعد سیاسی، باید ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن را نیز در نظر بگیریم. او افزود، مردم افغانستان به همکاری و تلاش مشترک همه کشورها به ویژه منطقه احتیاج دارند.
او گفت که وقتی یک توافق صلح از ارزشهای حقوق بشر مانند حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، عدم تبعیض و بسیاری از موضوعات دیگر حمایت می کند، همه ملتها و مردم جهان انگیزه حمایت از آن را دارند. او نقش کشورهای همسایه بویژه پاکستان در روند صلح را بسیار مهم و تاثیرگذار ارزیابی کرد!

  • نویسنده : مریم متین
  • منبع خبر : هفته‌نامه سفیر