بررسی داخلی کمک‌های خارجی نزدیک به ۱ میلیارد دالری که کانادا پس از خارج شدن ارتش کانادا بدون سر و صدا در افغانستان هزینه کرد، موفقیت هایی به همراه داشته است، اما همچنین شکست های بسیاری نیز به همراه داشته، به ویژه در مورد کمک به زنان و دختران. بررسی سازمان امور جهانی کانادا دوره […]

بررسی داخلی کمک‌های خارجی نزدیک به ۱ میلیارد دالری که کانادا پس از خارج شدن ارتش کانادا بدون سر و صدا در افغانستان هزینه کرد، موفقیت هایی به همراه داشته است، اما همچنین شکست های بسیاری نیز به همراه داشته، به ویژه در مورد کمک به زنان و دختران.
بررسی سازمان امور جهانی کانادا دوره بین ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ را شامل می‌شود که طی آن افغانستان حتی پس از ترک آخرین نیروهای کانادایی، همچنان به عنوان مقصد اصلی کمک کانادایی باقی مانده است.
بازرسان دریافتند که ۹۶۶ میلیون دالر کمک خارجی کانادایی از سال ۲۰۱۴ تقریبا صرفا در جهت توانمندسازی و حمایت از زنان و دختران افغانستان متمرکز بوده است، به ویژه پس از آنکه لیبرال ها سیاست کمک فمنیستی خود را در سال ۲۰۱۷ آغاز کردند.
این تلاشها منجر به پیشرفتهای ملموس، از جمله تصویب برابری جنسیتی در برخی از نهادهای افغانستان، کاهش خشونت علیه زنان در برخی جوامع، فرصت های بیشتر آموزشی برای دختران و خدمات صحی بهتر شد.
با این حال بررسی ها همچنین مشکلات زیادی را پیدا کرد. مهمترین آنها عدم اطمینان از تلاشهای کانادا برای افزایش برابری جنسیتی شامل درک عمیق تر زمینه فرهنگی محلی افغانستان و سنت اسلامی بود. همچنین کمک ها نتوانست مردان و پسران را در برنامه های خود بگنجاند!
تلاش ها عواقب ناخواسته ای نیز بهمراه داشت، مانند زنانی که برای فرار از خشونت خانگی از پناهگاه استفاده می کردند و توسط خانواده هایشان طرد می شدند و زنان در ارتش افغانستان که با تهدید مستقیم روبرو بودند!
لیام سوئیس کارشناس کمک های خارجی دانشگاه مموریال که مطالب زیادی در مورد رویکرد فمینیستی لیبرال ها در مورد کمک های خارجی نوشته است گفت: یافته های این گزارش منعکس کننده بسیاری از نگرانی ها و انتقاداتی است که هنگام شروع سیاست بیان شده بود!
بازرسان دریافتند که کانادا استراتژی مناسبی برای کمک های خود در افغانستان اتخاذ نکرده و کمک های مالی صرف امور نامناسبی شده است!
بازرسان معتقدند در صورت وخیم تر شدن امنیت در کشور، پیشرفت حاصل از تلاشهای کمک کننده کانادا طی سالها، تهدید یا کاملا خنثی خواهد شد. به ویژه با توجه به وضعیت نامشخص مذاکرات صلح!

  • منبع خبر : سیتی نیوز