مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی ایران گفته است از ابتدای بحران شیوع ویروس کرونا تاکنون با توجه به ضرورت حفظ سلامت مردم و پرهیز از رفت و آمد به داخل و خارج از کشور ۲۵۰ تبعه افغانستان اعم از خودمعرف و غیرمجاز از این ولایت به کشورشان بازگردانده شده‌اند. محمدتقی هاشمی روز […]

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی ایران گفته است از ابتدای بحران شیوع ویروس کرونا تاکنون با توجه به ضرورت حفظ سلامت مردم و پرهیز از رفت و آمد به داخل و خارج از کشور ۲۵۰ تبعه افغانستان اعم از خودمعرف و غیرمجاز از این ولایت به کشورشان بازگردانده شده‌اند. محمدتقی هاشمی روز پنجشنبه افزود: این افراد شامل کسانی بودند که به صورت خودمعرف در اردوگاههای مرزی حضور یافته و ساماندهی شدند.

وی ادامه داد: همچنین در این چارچوب افرادی به افغانستان بازگشت داده شدند که به صورت غیرمجاز در خراسان رضوی حضور داشته لذا توسط ماموران پولیس دستگیر شده بودند. مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی گفت: پس از پایان شیوع ویروس کرونا بسیاری از افرادی که به کشورشان بازگردانده شدند می‌توانند مشروط به طی کردن روال قانونی، به خراسان رضوی بازگردند. اما با شروع گسترش ویروس کرونا در کشور شماری زیادی از مهاجرین افغانستان خودشان به گونه دوطلبانه به کشور بر گشتند.