مقامات اظهار داشتند که حدود ۱۷ هزار خانواده افغان پس از ماهها جنگ سنگین بین گروه طالبان و نیروهای دولتی خانه های خود را در ولایت قندهار که به سنگر گروه طالبان تبدیل شده ترک کرده اند. نیروهای دولتی و گروه طالبان از ماه اکتبر در این ولایت به طور مداوم درگیر بوده اند. افراد […]

مقامات اظهار داشتند که حدود ۱۷ هزار خانواده افغان پس از ماهها جنگ سنگین بین گروه طالبان و نیروهای دولتی خانه های خود را در ولایت قندهار که به سنگر گروه طالبان تبدیل شده ترک کرده اند.
نیروهای دولتی و گروه طالبان از ماه اکتبر در این ولایت به طور مداوم درگیر بوده اند. افراد گروه طالبان حملات مداوم را به چندین ولسوالی در حومه ولایت قندهار که هنوز در کنترل نیروهای افغان است انجام داده اند.
دوست محمد نایاب رئیس اداره پناهندگان و بیجاشدگان داخلی قندهار به خبرگزاری فرانسه گفت که حدود ۷ هزار خانواده از ساکنان این مناطق که حدود ۳۵ هزار نفر هستند، از خانه های خود گریخته و به پایتخت پناه آورده اند.
او افزود: “ما اردوگاه ها و چادرهایی را در چندین قسمت از شهر برای آنها برپا کرده ایم. ما توانسته ایم فقط مواد غذایی اساسی برای در حدود ۲ هزار خانواده تامین کنیم.
سردار محمد بارانی رئیس اداره حوادث طبیعی در قندهار نیز گفت، ۱۰ هزار خانواده دیگر مجبور به ترک روستاهای خود و فرار به روستاهای همسایه و خانه های بستگان خود شده اند. تو پیش بینی یک بحران انسانی را کرده است.
این در حالیست که امرالله صالح در مصاحبه ای پیش از شروع دور دوم مذاکرات بین الافغانی گفت ما آتش بس می خواهیم اما واقعیت ها را می دانیم و براساس آن مذاکرات صلح زمان بر خواهد بود و افزود که مذاکرات در یک مرحله حساس است.

  • نویسنده : مریم متین
  • منبع خبر : هفته‌نامه سفیر