امروز نیروهای امنیت ملی از اعتماد به نفس و توانایی بالایی برخوردار بوده و مسئول بیش از ۹۰ درصد حملات زمینی علیه گروه طالبان و تروریست ها در افغانستان هستند.

امریکا سال‌ها پیش در افغانستان پیروز شد، اما تحلیلگران اتاق های فکر، مطبوعات و نهاد های استخباراتی آن را از دست دادند. اما ادعای پیروزی نهایی امریکایی ها یا ناتو برای تلاش های جنگی هرگز مهم نبوده است. مردم افغانستان تنها کسانی هستند که می توانند پیروزی یا شکست این جنگ را به خود اختصاص دهند.
جنگ در افغانستان هرگز برای پیروزی آمریکا نبود. بلکه برای پیروزی مردم افغانستان بوده است. تحلیلگران و منتقدان جنگ بیهوده تلاش می کردند ثابت کنند که آمریکا هرگز نمی تواند در جنگ افغانستان پیروز شود.
کل ماموریت ایالات متحده در افغانستان سه هدف عمده داشت: ۱- نابودی القاعده و اطمینان از اینکه آن‌ها در آینده از افغانستان بعنوان مرکز فعالیت های خود استفاده نمی کنند. ۲- حذف رژیم نامشروع گروه طالبان از قدرت در کابل ۳- کمک به دولت جدید افغانستان برای رهبری بر مردم خود و حفظ امنیت کشور.
:به نظر می رسد اوضاع امروز هدف چهارم ایالات متحده را جنگ با گروه طالبان تا زمان مرگ آخرین عضو گروه طالبان قرار داده است. این هدف ایالات متحده نبوده و نیست.
نیروهای امنیت ملی افغانستان از سال ۲۰۰۲ تا کنون رشد کرده اند. آنها چنان بزرگ و توانمند شدند که در سال ۲۰۱۴ ناتو با دولت افغانستان توافق کرد و به این نتیجه رسید که نیروهای امنیت ملی افغانستان به اندازه کافی قوی شده اند تا نقش کامل رهبری مبارزه با دشمنان افغانستان را بر عهده بگیرند.
امروز نیروهای امنیت ملی از اعتماد به نفس و توانایی بالایی برخوردار بوده و مسئول بیش از ۹۰ درصد حملات زمینی علیه گروه طالبان و تروریست ها در افغانستان هستند.
اکنون که اهداف امریکا در افغانستان محقق شده است، آنها باید تصمصم بگیرند. همانطور که ایالات متحده و ناتو نیروهای خود را حذف می کنند، آنها باید برای تامین بودجه نیروهای افغان برای چند سال آینده توافق کنند تا بتوانند اطمینان حاصل کنند که روند فعلی صلح پایدار است. خطر قطع سریع این بودجه به قدرت رسیدن گروه طالبان تحت حمایت پاکستان است.
به نظر می رسد که این انتخاب برای شرکای افغانستان امروز روشن است: پیروزی در صلح از طریق درگیری اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک طولانی مدت و یا جلب حمایت بیش از حد دولت و مردم افغانستان.
اگر می خواهید بدانید چه کسی در جنگ افغانستان پیروز خواهد شد، بهتر است به شاخص های توانایی طولانی مدت نگاه کنید. تا زمان دستیابی به توافق صلح و برقراری آتش بس گسترده، اینها موارد قابل مطالعه هستند.
جلب اعتماد مردم یکی دیگر از مباحث مهم ارزیابی است. بررسی های بنیاد آسیا در مورد این موضوع بسیار روشن کننده است. در حال حاضر مردم افغانستان به نیروهای امنیت ملی بیش از طالبان اعتماد دارند.
روشهای زیادی برای ارزیابی پیشرفت و آینده جنگ افغانستان وجود دارد. مهم است که از برچسب زدن به جنگ افغانستان به عنوان پیروزی یا شکست آمریکا یا ناتو فراتر رویم. باید دید که مردم افغانستان به چه کسی اعتماد می کنند و چه کسی در مبارزات روزانه روابط عمومی و تبلیغات پیروز می شود!

  • نویسنده : فرشته بهار
  • منبع خبر : هفته‌نامه سفیر