محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و سرقوماندان اعلی قوای مسلح صبح امروز در وزارت دفاع ملی از قهرمانی و شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی به ویژه اردو ملی، در راستای دفاع از کشور و مبارزه با تروریزم، قدردانی نمود.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و سرقوماندان اعلی قوای مسلح صبح امروز در وزارت دفاع ملی از قهرمانی و شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی به ویژه اردو ملی، در راستای دفاع از کشور و مبارزه با تروریزم، قدردانی نمود.
رئیس جمهور غنی طی دیدارهای جداگانه با مسئولین بخش های مختلف وزارت دفاع ملی، گزارش و پیشنهادات آنان را در مورد روند اصلاحات و برنامه های آینده، استماع نمود.
رئیس جمهور گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بخاطر دفاع از تمامیت ارضی و نوامیس ملی افغانستان و امنیت منطقه و جهان در خط مقدم مبارزه با تروریزم با شجاعت و دلیری می رزمند و به همین سبب حمایت امریکا، ناتو و سایر شرکای بین المللی را نیز با خود دارند.
رئیس جمهور اعطای مدال دولتی غازی وزیر محمد اکبرخان را به محمد یاسین ضیا لوی درستیز وزارت دفاع ملی بخاطر احوال گیری دوامدارش از سربازان خط اول، رتبۀ دگروالی را به دگرمن علیم بیگ قوماندان کندک دوم لوای سوم قول اردوی ۲۱۵ میوند بخاطر شجاعت اش و تفویض مدال های دولتی را به صد تن از سربازان دلیر خط اول جنگ بخاطر شجاعت و وطن دوستی شان، منظور کرد و به مسئولین وزارت دفاع ملی هدایت داد که پیشنهادات تقدیر و مکافات سایر منسوبین شایسته را نیز ارائه نمایند.
رئیس جمهور در جریان بازدید از وزارت دفاع ملی، بخاطر تسریع روند اصلاحات در آن وزارت، به شمول رسیدگی بهتر به ورثۀ شهدا، تداوی و کمک به مجروحین و معلولین هدایت داد و گفت که شفاخانه های شهید محمد داوودخان و شفاخانه های قول اردوها به منظور فراهم آوری سهولت های بیشتر به مریضان به گونۀ اساسی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

  • نویسنده : فرشته بهار
  • منبع خبر : هفته‌نامه سفیر