سومین شست کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی با اشتراک هیأت مذاکره‌کننده برگزار شد. در این نشست دو طرف در مورد آغاز دور دوم گفتگوهای صلح باهم تبادل نظر کردند.

سومین شست کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی با اشتراک هیأت مذاکره‌کننده برگزار شد. در این نشست دو طرف در مورد آغاز دور دوم گفتگوهای صلح باهم تبادل نظر کردند. عبدالله عبدالله، گفته است، در آغاز جلسه بر روح سفیر افغانستان در قطر اتحاف دُعا صورت گرفت و از کارنامه‌های نیک و نقش موثر شان در روند صلح به خوبی یاد گردید.
داکتر عبدالله گفته است با ستایش از تلاش‌های شبانه‌روزی کمیته‌ی رهبری و هیأت مذاکره‌کننده برای توحید نظریات جمعی و فراهم کردن یک رهنمود حمایتی برای هیأت مذاکره‌کننده تأکید کردیم که هیأت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان از حمایت قاطع دولت و ملت افغانستان برخوردار است و با کمال اطمینان به دور دوم مذکرات که قرار است فردا در دوحه پایتخت قطر برگزار شود، می‌روند.
در ادامه خاطر نشان ساختیم که پس از شروع دور دوم مذاکرات کمیته‌ی رهبری و تیم‌های تخنیکی جلسات منظم خواهند داشت تا در صورت نیاز برای هیأت مذاکره‌کننده مشوره‌های سازنده و حمایتی ارایه کنند.
سپس طرح رهنمودی حمایتی فراهم شده از سوی جناب محمدیونس قانونی عضو کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی ارایه شد. بعد از ارایه‌ی طرح رهنمودی، دیدگاه‌های تکمیلی اعضای کمیته‌ی رهبری و هیأت مذاکره کننده نیز جمع‌آوری گردید.
در اخیر محترم معصوم استانکزی رییس هیأت مذاکره‌کننده‌ی جمهوری اسلامی افغانستان با خرسندی از تهیه‌ی رهنمود حمایتی، گفت: اکنون می‌دانیم که اولویت‌های ما در دور دوم مذاکرات چیست. ما با اطمینان کامل و اراده‌ی واقعی برای تأمین صلح به دور دوم مذاکرات می‌رویم. حمایت قاطع و گسترده‌ی دولت و ملت افغانستان برای ما حیاتی است.

  • نویسنده : فرشته بهار
  • منبع خبر : هفته‌نامه سفیر