حفیظ منصور، عضو تیم دولت افغانستان که با سران گروه طالبان در حال مذاکره است گفته که این گروه هنوز برای هرگونه آتش بس آماده نیست. آقای منصور افزود که اکثر افراد گروه طالبان معتقدند که می توانند قدرت را به طور نظامی تصاحب کنند. او به دولت در مورد این ذهنیت خطرناک هشدار داد. […]

حفیظ منصور، عضو تیم دولت افغانستان که با سران گروه طالبان در حال مذاکره است گفته که این گروه هنوز برای هرگونه آتش بس آماده نیست. آقای منصور افزود که اکثر افراد گروه طالبان معتقدند که می توانند قدرت را به طور نظامی تصاحب کنند. او به دولت در مورد این ذهنیت خطرناک هشدار داد.
دو طرف مذاکرات سال گذشته را با هدف برقراری آتش بس آغاز کردند تا زمینه را برای یک دولت دموکراتیک پس از خروج نیروهای خارجی از کشور آماده کنند. اگرچه کابل مذاکرات فعلی را رهبری می کند، ایالات متحده همچنان به عنوان یک اشغالگر بزرگ نظامی نقش هماهنگی را بازی می کند.
آقای منصور گفت که برخی از کشورهایی که طی دو دهه گذشته به افغانستان کمک کرده اند، مایل به کمک به ایجاد یک دولت موقت هستند که به دولت کمک می کند تا از شکل فعلی خود به آنچه در مذاکرات صلح توافق شده است انتقال یابد.
با این حال برخی از کشورهای منطقه با این ایده مخالفت می کنند و می گویند ایده تشکیل دولت موقت یک طرح امریکایی است. منصور معتقد است چاره ای جز پذیرش دولت موقت به نفع حفظ حقوق اساسی بشر نیست. منصور اظهار داشت که این تیم راهنمایی های نهایی خود را از روز دوشنبه قبل از عزیمت کابل به دوحه برای دور جدید مذاکرات که قرار است از روز سه شنبه آغاز شود، از دولت دریافت می کند.
پیش از این امرالله صالح معاون رئیس جمهور افغانستان گفته بود که افغانستان کشوری پیچیده است که در آن حکومت یک گروه غیرممکن است و از طالبان خواسته بود تا در دولت مشارکت کنند!

  • نویسنده : مریم متین
  • منبع خبر : هفته‌نامه سفیر