یک کشتی با ۲۰ سرنشین در آب های میان باهاما و فلوریدا ناپدید شده است. گارد ساحلی ایالات متحده امریکا روز شنبه به وقت محلی اطلاع دادند که جست و جوی سه روزه برای یافتن کشتی مفقود شده بی نتیجه پایان یافته است. کشتی مذکور روز دوشنبه از جزیره بیمینی کشور باهاما در اوقیانوس اطلس […]

یک کشتی با ۲۰ سرنشین در آب های میان باهاما و فلوریدا ناپدید شده است. گارد ساحلی ایالات متحده امریکا روز شنبه به وقت محلی اطلاع دادند که جست و جوی سه روزه برای یافتن کشتی مفقود شده بی نتیجه پایان یافته است.

کشتی مذکور روز دوشنبه از جزیره بیمینی کشور باهاما در اوقیانوس اطلس به سوی ایالت فلوریدای ایالات متحده امریکا راه افتاده بود و قرار بود پس از طی فاصله هشتاد کیلومتر در همان روز به ساحل فلوریدا برسد. اما با نرسیدن آن به هدف، پاسداران ساحلی ایالات متحده امریکا به روز سه شنبه، به قول یک سخنگوی این نیروی ساحلی، اعلام خطر کردند.

تیم های جست و جو از هردو کشور سه روز تمام با کشتی ها و همچنان از طریق هوا ساحه تقریباً ۴۴ هزار کیلومتر مربع را در اوقیانوس اطلس به دنبال این کشتی گشت زدند. این جست و جو بالاخره به روز جمعه بدون موفقیت پایان داده شد.