پس از گفتگو های لطف الله نجفی زاده خبرنگار تلویزیون طلوع با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در رابطه با روابط افغانستان-ایران این کشور این بار کوک پیکان خودش را طرف دستگاه دیپلماسی افغانستان نشانه رفته است.

پس از گفتگو های لطف الله نجفی زاده خبرنگار تلویزیون طلوع با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در رابطه با روابط افغانستان-ایران این کشور این بار کوک پیکان خودش را طرف دستگاه دیپلماسی افغانستان نشانه رفته است. مدیرکل بخش آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران در توییتی به غایب بودن افغانستان در رای‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران واکنش نشان داد. سید رسول موسوی، مدیرکل بخش آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران در توییتی نوشت: افغانستان کجا بودی؟ هیچ کشوری در دنیا صریحا از بقای افغانستان همانند ایران حمایت نمی‌کند اما افغاستان زمانی که در مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران رای‌گیری می‌شد، غایب بود. ۱۱۰ کشور به نفع ایران، ۱۵ کشور علیه ایران و ۳۲ کشور رای ممتنع دادند. افغانستان غایب بود. در نشست کمیته اداری و مالی مجمع عمومی سازمان ملل که چهارشنبه شب به وقت نیویورک برگزار شد، معاون نمایندگی دائم آمریکا دو پیشنهاد را برای درج در قطعنامه برنامه و بودجه این سازمان در سال مالی ۲۰۲۱ مطرح کرد.

  • منبع خبر : هفته‌نامه سفیر