هنگامی که سرانجام سربازان آمریکایی از افغانستان خارج شوند، گروه طالبان قدرت را به دست می گیرند و سعی در تحمیل مجدد یک حکومت افراطی دارند. زنان افغان که دستاوردهایی کسب کرده اند، دوباره خدمتگزار ارباب های مرد خود خواهند شد.

دلیل ورود امریکا به افغانستان سازندگی نبود، بلکه اطمینان از این مسئله بود که منطقه بار دیگر به پایگاه عملیاتی برای توطئه، برنامه ریزی و اجرای حملات تروریستی جهادی علیه ایالات متحده تبدیل نخواهد شد. امریکا پس از حادثه تروریستی یازده سپتمر به افغانستان آمده و هدف از بین بردن القاعده و گروه طالبان بود.
تا زمانی که واشنگتن اطمینان حاصل نکند که خطر تروریسم از بین نرفته است یا امنیت داخلی قابل نفوذ نیست، حذف ماموریت ضد تروریستی به ضرر وجهه ی جو بایدن خواهد بود. همه ما دوست داریم که جنگ در افغانستان پایان یابد و نیروهای ما به خانه بیایند. با این حال طالبان مانند داعش به یک ایدئولوژی افراطی پایبند هستند و مطمئنا به هیچ توافق نامه ای با آمریکایی ها پایبند نخواهند بود.
هنگامی که سرانجام سربازان آمریکایی از افغانستان خارج شوند، طالبان قدرت را به دست می گیرند و سعی در تحمیل مجدد یک حکومت افراطی دارند. زنان افغان که دستاوردهایی کسب کرده اند، دوباره خدمتگزار ارباب های مرد خود خواهند شد.

  • نویسنده : مریم متین
  • منبع خبر : لس انجلس تایمز