محمد اشرف غنی رییس جمهور طی یک تماس تیلفونی، با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، صحبت نمود.

محمد اشرف غنی رییس جمهور طی یک تماس تیلفونی، با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، صحبت نمود. در این مکالمه تیلفونی، ابتدا امیر قطر مراتب تسلیت و همدردی خویش را بخاطر وفات انجنیر عبدالحکیم دلیلی سفیر پیشین افغانستان در قطر به رییس جمهور و مردم افغانستان ابراز کرد. همچنان هر دو جانب ضمن بحث روی پروسۀ صلح افغانستان، بر آتش بس فوری تاکید کردند و امیر قطر وعده سپرد که حکومت آن کشور بخاطر فراهم آوری زمینه برای برقراری آتش بس، تلاش خواهد نمود.
در اخیر این مکالمه تیلفونی، رئیس جمهور غنی و امیر قطر در مورد تحکیم و گسترش مناسبات و همکاری ها به ویژه توسعۀ روابط تجارتی میان دو کشور، بحث و تبادل نظر کردند.

  • منبع خبر : هفته‌نامه سفیر