شهر قندهار در جنوب ناآرام افغانستان به آرامی در حال تبدیل شدن به یک مرکز پر جنب و جوش شهری است که مملو از کافه های شلوغ، دانشگاه ها و حتی یک سالون ورزشی زنان است. :اما جوانان این شهر می ترسند که چنین آزادی هایی که به سختی بدست آمده اند، در آستانه از […]

شهر قندهار در جنوب ناآرام افغانستان به آرامی در حال تبدیل شدن به یک مرکز پر جنب و جوش شهری است که مملو از کافه های شلوغ، دانشگاه ها و حتی یک سالون ورزشی زنان است. :اما جوانان این شهر می ترسند که چنین آزادی هایی که به سختی بدست آمده اند، در آستانه از دست رفتن باشد، زیرا طالبان علیرغم مذاکرات صلح با دولت، حملات خود را افزایش داده اند. افغانستان اکنون با چشم انداز واقعی پس دادن مقداری قدرت به این گروه شورشی روبرو است که نیروهای تحت امر ایالات متحده ۱۹ سال قادر به شکست دادن آن نبوده اند. گروه طالبان ادعا کرده اند که بیش از نیمی از کشور، از جمله مناطق وسیعی را در سراسر جنوب افغانستان کنترل می کنند یا بدنبال تصرف آن هستند. شهر قندهار همچنان کاملا در کنترل نیروهای دولتی باقی مانده است، اما طالبان در آستانه ورود هستند. در حالی که افغان ها امیدوارند مذاکرات صلح بتواند امنیت موردنیاز کشور را ایجاد کند، اما زنان در قندهار از از دست دادن برخی از آزادی های به سختی بدست آمده هراس دارند!