تعداد دقیق افغان های کشته شده در جنگ مشخص نیست اما به صورت تخمینی می توان گفت بیش از یک میلیون تن در این جنگ جان های خود را از دست داده اند. براساس گفته پروفسور کرامر محقق امریکایی جنگ افغانستان: در طول ۹ سال جنگ افغانستان، بیش از ۲/۷ میلیون افغان (عمدتا غیرنظامی) کشته و یا اسیب بدنی دیده اند.

براساس داده های گزارش شده، تلفات ارتش شوروی در جنگ افغانستان بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۲۷ نفر کشته و مفقود شده اند. علاوه براین ۱۸۰ تن مشاور و ۵۸۴ متخصص از بخش های دیگر کشته شدند. بیش از ۵۳ هزار نفر دچار دیگر دچار معلولیت جسمی شدند.

تعداد دقیق افغان های کشته شده در جنگ مشخص نیست اما به صورت تخمینی می توان گفت بیش از یک میلیون تن در این جنگ جان های خود را از دست داده اند. براساس گفته پروفسور کرامر محقق امریکایی جنگ افغانستان: در طول ۹ سال جنگ افغانستان، بیش از ۲/۷ میلیون افغان (عمدتا غیرنظامی) کشته و یا اسیب بدنی دیده اند.

میلیون ها نفر دیگر اواره شدند و بسیاری از انها کشور را ترک کرده اند. در جنگ شوروی به دلیل شجاعتی که در جنگ افغانستان به خرج دادند، ۲۰۰ هزار تن مدال و حکم شجاعت را دریافت کردند. این در حالی است که مدال شجاعت به ۱۱ هزار تن پس از مرگشان اهدا شد.

در طول جنگ، ۴۱۷ نیروی نظامی به اسارت افغان ها بودند که ۱۳۰ تن انها در طول جنگ رها گردیند و به وطن بازگشتند. ۲۸۷ تن دیگر همچنان مفقود باقی مانده اند. در طول نه سال جنگ، تلفات تجهیزات و سلاح های نظامی به ترتیب زیر بوده است:

طیاره ۱۱۸، چرخ بال ۳۱۳، تانک ۱۷۴، هاون و تجهیزات ان ۴۳۳، پایگاه های مخابراتی ۱۱۳۸، ماشین های تخنیکی ۵۲۰، وسایط نقلیه ۱۱/۳۶۹

در طول جنگ، به حکومت کابل وابسته به شوروی، از سال ۱۹۷۸تا اوایل ۱۹۹۰ کمک نظامی به میزان ۴۰ میلیون دالر شد. در این میان مجاهدین افغان، همراه با پاکستان، ایالات متحده و عربستان ارتباط برقرار کردند و به ارزش ۱۰ میلیارد دالر کمک نظامی دریافت کردند.

در نومبر ۱۹۸۹، اتحاد جماهیر شوروی، تمامی نظامیانی که مرتکب جنایت جنگی شده بودند را مورد عفو قرار داد. اولین تشکیلات نظامی که وارد افغانستان شدند، لقب مسلمانان را به خود داده بودند. واقعیت این است که انها از نظامیان مناطق نظامی ترکستان ” چریک ” بودند. نمایندگان تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان حضور داشتند.