این منطقه چنان بی بضاعت است که مردان متقاضی کار در اینجا دو گزینه دارند: آنها می توانند مواد مخدر قاچاق کنند یا به گروه طالبان بپیوندند.

در روستایی در نزدیکی شهر هرات معروف به قلعه بیوه، بیشتر مردان ناپدید شده اند، در حالی که سعی داشتند تریاک را از مرزهای متروکه قاچاق کنند، کشته شدند. زنان بیوه و فرزندانشان به حال خود رها شده اند. محمد علی فقیریار رییس منطقه گفت: “این منطقه چنان بی بضاعت است که مردان متقاضی کار در اینجا دو گزینه دارند: آنها می توانند مواد مخدر قاچاق کنند یا به گروه طالبان بپیوندند.
از سال ۲۰۱۸، افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان بوده و تریاک پردرآمدترین محصول کشور است! این سود به شبکه های مالی طالبان دامن می زند و سال ها تلاش های بازسازی و امنیت پایدار ایالات متحده و متحدان آن را تضعیف کرده است. به نظر می رسد مقامات افغان در جلوگیری از تجارت سودآور ناتوان هستند. بسیاری نیز از طریق مشارکت در تسهیل قاچاق ثروتمند شده اند.
بسیاری از زنان این روستا که از طریق فرآوری پشم کسب درآمد می کنند اظهار داشتند که پسران و شوهرانشان درآمد خوبی از قاچاق مواد مخدر داشتند، اما دستگیر شده و اعدام شده اند. مقامات افغانستان می گویند هرات یکی از سه ولایت غربی است که مجرای صادراتی منظم مواد مخدر را فراهم می کند. فقیریار گفت: “قاچاق مواد مخدر در منطقه چنان فراگیر است که ایران گشت هایی را در امتداد مرز باز با منطقه ادرسکن مستقر کرده است.
سیگار در گزارش سال ۲۰۱۸ به این نتیجه رسید که ایالات متحده ۸/۶۲ میلیارد دالر برای تلاش های ناموفق مبارزه با مواد مخدر در افغانستان از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷ هزینه کرده است. اما با این وجود تولید تریاک از ۳۴۰۰ تن در سال ۲۰۰۲ به ۹ هزار تن در سال ۲۰۱۷ رسید. بیم آن می رود که پسران این زنان بیوه، راه پدران خود در قاچاق مواد مخدر را در پیش بگیرند!

  • منبع خبر : نیورک تایمز