وزارت دفاع ملی بانشر خبرنامه‌ی از کشته شدن ۱۱ عضو شبکۀ القاعده و ۲ عضو مهم گروه طالبان در ولایت هلمند خبر داده است. این وزارت گفته است که این افراد در حملات هوایی شب یک‌شنبه در ولسوالی ناوه کشته شدند. ولایت هلمند از یک ماه به این‌سو به گورستان افراد گروه طالبان و دیگر […]

وزارت دفاع ملی بانشر خبرنامه‌ی از کشته شدن ۱۱ عضو شبکۀ القاعده و ۲ عضو مهم گروه طالبان در ولایت هلمند خبر داده است. این وزارت گفته است که این افراد در حملات هوایی شب یک‌شنبه در ولسوالی ناوه کشته شدند. ولایت هلمند از یک ماه به این‌سو به گورستان افراد گروه طالبان و دیگر گروه های تروریستی تبدیل شده است.

اعلامیه افزوده بود که همه افراد کشته شده که ماین‌گذاران نیز درآنها شامل بودند، طالبان را دربخش نشان‌زنی و استفاده از تفنگ‌های دوربین‌دار درحملات شبانه آموزش می‌دادند. وزارت دفاع یکتن از طالبان کشته شده را بنام قوماندان مسعود احمد مشهور به حقبین معرفی کرده می‌گوید که او برای تروریستان خارجی به شمول افراد شبکۀ القاعده تسهیلات مهیا می‌کرد.

وزارت دفاع می‌افزاید که دو روزقبل نیز ۴ عضو دیگر شبکۀ القاعده در نتیجۀ حملات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی ناوۀ هلمند کشته شدند. طالبان درمورد کدام تبصره نکرده اند. شماری از مقامات امریکا دراین اواخر گفتند که طالبان هنوزهم با شبکۀ القاعده روابط دارند. مقامات امریکایی گفته اند که تخمیناً ششصد عضو القاعده شاید درحال حاضر درافغانستان فعالیت داشته باشند.