موسسه میدل ایست خاورمیانه ایالات متحده امریکا حوادث سال ۲۰۲۰ را به صورت خلاصه بیان می کند که از این میان مسئله صلح افغانستان به عنوان یکی از اتفاقات مهم این سال به شمار رفته است.

موسسه میدل ایست خاورمیانه ایالات متحده امریکا حوادث سال ۲۰۲۰ را به صورت خلاصه بیان می کند که از این میان مسئله صلح افغانستان به عنوان یکی از اتفاقات مهم این سال به شمار رفته است. ماروین وینبائوم مدیر بخش مطالعات افغانستان و پاکستان در مطلی کوتاه عنوان داشته است که صلح برای مردم افغانستان، به کالایی نادر تبدیل شده است. در اوایل ابتدایی سال ۲۰۲۰ امیدها برای تامین صلح افزایش یافت. در مارچ سال جاری نظرسنج شد که بیش از ۸۰ درصد مردم افغانستان، فرایند جاری را فرایندی موفقیت امیز تصور می کردند.

اما این گفتگوها، رفته رفته با چالش ها و دشواری هایی روبرو شد. بحث رهایی زندانیان یکی از این چالش ها بود. مسئله رهایی زندانیان بیش از سه ماه به طول انجامید. پس از ان، انتظار می رفت که هیئت ها به موضوعات دشوار اساسی بپردازند که شکل دولت جدید افغانستان و نوع نظام سیاسی اینده را تعیین کنند. اما با اغاز رخصتی های جدید این مسئله هم بدون نتیجه باقی ماند.

در نظر سنجی که در ماه اکتبر انجام شد نشان داد که تقریبا نیمی از افغانهایی که مصاحبه کرده اند، به این مسئله که طی دو سال اینده بتوان به صلح دست یافت، با دیده شک و تردید نگاه می کردند.

سال ۲۰۲۰ برای مردم افغانستان بدشانسی های دیگری را هم به همراه داشت. ویروس کرونا در این کشور به صورت گسترده شیوع یافت. بزرگترین ترس این بود که به دلیل وجود ضعیف زیرساخت های صحی در افغانستان توانایی این کشور را برای کنار امدن با بیمار همه گیر محدود کند.

احتمالا ناامیدکننده ترین تحول در طی سال ۲۰۲۰ شدت فزاینده جنگ بود. حملات طالبان و دیگر گروه های تروریستی افزایش پیدا کرد. تلفات غیرنظامیان روند صعودی به خود گرفت. سال ۲۰۲۰ با افزایش ناامیدی ها از روند صلح، افزایش نگرانی های امنیتی و افزایش شک و تردیدها در مورد سیستم سیاسی، بسته شد!