عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی کشور به دیدار رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی کشور رفته است و روی وضعیت جاری سیاسی-امنيتى، گفت‌گوهاى صلح، فرصت‌ها و چالش‌ها فرا راه صلح در کشور باهم بحث و گفتگو کردند.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی کشور به دیدار رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی کشور رفته است و روی وضعیت جاری سیاسی-امنیتى، گفت‌گوهاى صلح، فرصت‌ها و چالش‌ها فرا راه صلح در کشور باهم بحث و گفتگو کردند.

در این دیدار رییس شورای‌ عالی‌ مصالحه‌ ملی” در مورد اولین نشست این شورا که روز قبل در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود معلومات داده و روند کنونی صلح افغانستان را مربوط به تمام افغان‌ها دانسته و حضور تمام چهره‌های مطرح و تاثیرگذار را در نشست‌های این شورا مهم و به نفع مصالح علیاى کشور خواندند.

همچنین “رییس شورای عالی مصالحه ملی” از عدم حضور رحمت‌الله نبیل در نشست روز شنبه در ارگ ریاست‌جمهوری ابراز تاسف نموده و تاکید به کار مشترک در بحث ملی صلح نمودند. داکتر عبدالله‌عبدالله با در نظرداشت دیدگاه ملى و تجارب ارزشمند محترم رحمت‌الله نبیل به عنوان یکی از شخصیت‌های موثر کشور، تاکید به همکاری مشترک و اشتراک‌شان در نشست‌های بعدی را نموده و از ایشان مجدداً دعوت به عمل آوردند.

رحمت‌الله نبیل روند صلح افغانستان را یک امر مهم و ملى عنوان نموده و تاکید بر حضور فعال مردم از اقوام مختلف، فعالان حقوق زنان، جوانان، فرهنگیان و فعالان جامعه‌مدنی در نشست‌های بعدی این شورا را نمودند. رییس پشین امنیت ملی به نماینده‌گى از هم‌فکران و متحدین سیاسى‌شان دعوت محترم “داکتر عبدالله‌ عبدالله” را پذیرفته و از اشتراک‌اش در مجالس “شورای‌ عالی‌ مصالحه‌ ملی” و سهم‌گیری شان در ر‌وند صلح کشور که خواست و آرزوی همه مردم افغانستان است، به رییس محترم “شورای‌ عالی مصالحه ملی” اطمینان دادند.

 

 

  • نویسنده : مریم متین
  • منبع خبر : هفته‌نامه سفیر