تلاش دولت بایدن برای بین المللی کردن روند صلح نابسامان افغانستان تلاش دارد تا بعد از ماه ها مذاکرات و تشدید خشونت ها، تمرکز طرف های رقیب را از میدان جنگ به میز مذاکره منتقل کند. نامه بایدن نه تنها نشان می دهد که ایالات متحده اختلاف در رهبران افغانستان را به عنوان یک مانع […]

تلاش دولت بایدن برای بین المللی کردن روند صلح نابسامان افغانستان تلاش دارد تا بعد از ماه ها مذاکرات و تشدید خشونت ها، تمرکز طرف های رقیب را از میدان جنگ به میز مذاکره منتقل کند.

نامه بایدن نه تنها نشان می دهد که ایالات متحده اختلاف در رهبران افغانستان را به عنوان یک مانع صلح می داند، بلکه همچنین نشان می دهد که ایالات متحده احتمالا با مخالفت دولت غنی با دولت انتقالی پیشنهادی مقابله خواهد کرد تا انتخابات جدید برگزار شود.

کابل همچنان قانون اساسی موجود را به عنوان تنها مرجع سازمانی قابل قبول می داند، در حالی که پیشنهاد هشت صفحه ای دولت بایدن حاوی ایده هایی در مورد اصلاح یا حتی نوشتن منشور ملی جدید است.

روند صلح متوقف شده تاکنون نشان می دهد که این پیشنهادات را نمی توان به دولت افغانستان و رهبران طالبان برای مذاکره و اجرای آنها واگذار کرد و احتمالا مشارکت جامعه بین المللی برای انجام یک توافق ضروری است.

در حالی که همه کشورهای دعوت شده در این روند بین المللی صلح به جز هند کانال های ارتباطی مستقیم خود را با طالبان ایجاد کرده اند، برخی از جمله پاکستان و روسیه بارها میزبان مقامات افغانستان و هیئت های طالبان برای بحث در مورد صلح بوده اند.

چنین توافقنامه هایی با واسطه های بین المللی قدرت بیشتری در پشت خود خواهد داشت! روند صلح افغانستان از زمان آغاز خود همواره دو جانبه بوده است.

مسیر دو جانبه ثمره کمی دارد. در حالی که مذاکرات کابل و طالبان به بن بست خورده است، توافقنامه طالبان و ایالات متحده نیز با اختلاف نظر فراوانی روبرو است. هر دو طرف بارها و بارها طرف دیگر را به نقض توافقنامه و عدم اجرای کامل آن متهم کرده اند.

با بین المللی کردن روند و مشارکت بازیگران منطقه ای و بین المللی در مذاکرات بین طالبان و کابل برای ایجاد یک چارچوب سیاسی مورد توافق بر اساس قانون اساسی جدید، این اختلافات به راحتی مدیریت و حل می شود.

????اگرچه بازگشت به صلح پایدار به طور حتم زمان بر است، آتش بس مذاکره شده بین المللی و مذاکرات با میانجیگری بین المللی بر سر قانون اساسی جدید و یک چارچوب سیاسی فراگیر می تواند پایه ای محکم برای ثبات و پایان جنگ در افغانستان جنگ زده باشد.