نزاع داخلی از اختلافات میان شهروندان یک کشور به دلیل اختلاف ایدئولوژیک یا اختلاف قومی نشات می گیرد. افغانستان همچنین یکی از آن کشورها در جهان است که وجود اقوام مختلف بزرگ و کوچک در آن بندرت در تاریخ جنجال و پیچیدگی ایجاد کرده است. افغانستان چندین دهه است که درگیر جنگ داخلی و نزاع […]

نزاع داخلی از اختلافات میان شهروندان یک کشور به دلیل اختلاف ایدئولوژیک یا اختلاف قومی نشات می گیرد. افغانستان همچنین یکی از آن کشورها در جهان است که وجود اقوام مختلف بزرگ و کوچک در آن بندرت در تاریخ جنجال و پیچیدگی ایجاد کرده است. افغانستان چندین دهه است که درگیر جنگ داخلی و نزاع های قومی است. این کشور در حال حاضر یک دور نزاع مزهبی را نیز سپری کرده است و در حال حاضر بهترین الگوی اخوت اسلامی در افغانستان وجود دارد.

متاسفانه تعداد زیادی از افغان‌ها با میزان بالای فقر دست و پنجه نرم می کنند. جنگ و ناامنی افغانستان را به وضعیت بحرانی سوق داده است و افغانستان در کاهش فقر ناکام بوده است. اقدام به قتل ملت هزاره نیز نشانه ای است مبنی بر اینکه دشمنان کشور ما تلاش های همه جانبه خود را برای افزایش شعله جنگ در افغانستان انجام می دهند. تجموعات هزاره های افغانستان در بیست سال گذشته چندین بار مورد هدف حملات تروریستی قرار گرفته و صد ها جوان تحصیل کرده این مردم کشته شدند. در تازه ترین مورد هزاره های افغانستان با قتل های هدفمندانه رو به رو هستند و هر روز این مردم در مناطق مختلف این کشور کشته می‌شوند.

در چنین لحظه حساس که درگیر روند صلح تاریخی برای پایان دادن به طولانی ترین خشونت در کشور هستیم باید متحد بمانیم و برای منافع مشترکی که به نفع کشورمان است تلاش کنیم. چنین حوادثی در طول دو دهه گذشته بی سابقه بوده است، اما در حالی که ما به سمت پایان دادن به جنگ پیش می رویم، دشمنان ما می خواهند شعله جدیدی از درگیری های قومی را در افغانستان روشن کنند. ما اخیرا شاهد حملات گسترده ای به ملت هزاره خود توسط داعش بوده ایم. توده های افغان رنج زیادی دیده اند اما همچنان در کنار سایر اقوام قومی ایستاده اند و برای جامعه پیشرفته افغانستان تلاش می کنند.

اگرچه در دهه ۹۰ یک جنگ داخلی شدید آغاز شده بود و افغانستان تقریبا به چند قسمت تقسیم شده بود، اما ما با هم جنگیدیم و اتحاد خود را بازسازی کردیم. نسل کنونی ما منطقی است و انعطاف پذیری در پذیرش یکدیگر بدون در نظر گرفتن تفاوت های قومی، زبانی و منطقه ای را دارد. این چیزی است که دشمنان ما باید از آن آگاه باشند. ما علیرغم همه اختلافات یک ملت واحد هستیم. این کشور ماست، همه ما به یک اندازه با حقوق برابر زندگی می کنیم.

  • نویسنده : نظیفه نزهت
  • منبع خبر : هفته‌نامه سفیر