دبیر کل ناتو در استانه اجلاس وزیران دفاع ناتو گفت: “برای مبارزه با تروریزم، بهترین اسلحه ما، آموزش و افزایش توانایی نیروهای محلی است. به هر اندازه که برای افغان‌ها توانایی داده شود تا در برابر تروریزم بجنگند و کشور شان را با ثبات کنند، به همان اندازه به نفع متحدان ناتو تمام می‌شود. بنابر […]

دبیر کل ناتو در استانه اجلاس وزیران دفاع ناتو گفت: “برای مبارزه با تروریزم، بهترین اسلحه ما، آموزش و افزایش توانایی نیروهای محلی است. به هر اندازه که برای افغان‌ها توانایی داده شود تا در برابر تروریزم بجنگند و کشور شان را با ثبات کنند، به همان اندازه به نفع متحدان ناتو تمام می‌شود.

بنابر همین دلیل ما به کاهش نیروها به صورت تدریجی آغاز کرده‌ایم. پارسال هم به خاطر این که بخشی از پروسۀ صلح بودیم، حضور ما را کاهش دادیم.”

سرمنشی ناتو همچنان گفت، در حال حاضر شمار نیروهای ناتو در افغانستان به حدود ۱۰ هزار تن می‌رسد. چند سال پیش شمار این نیروها به ۱۳۰ هزار تن می‌رسید و در آن هنگام آن‌ها در ماموریت‌های جنگی دخیل بودند.

دبیر کل ناتو می گوید که این پیمان به گونه یی از افغانستان بیرون نخواهد شد تا این کشور باردیگر به سرنوشت بیست سال پیش رو به رو شود.

ینس استولتنبرگ در آستانه نشست وزیران دفاع ناتو تاکید می ورزد که مذاکرات صلح افغانستان شکننده است و حضور نظامی هم پیمانان ناتو در این کشور بربنیاد اوضاع خواهد بود.

دبیرکل ناتو با پشتیبانی از روند صلح افغانستان می گوید که طالبان باید خشونت ها را به گونۀ بی درنگ، کاهش دهند. انتظار می رود نشست وزیران دفاع ناتو به روز های چهارشنبه و پنج شنبه همین هفته برگذار شود. نشستی که یک بخش مهم آن تصمیم درباره چگونگی حضور نیروهای خارجی در افغانستان پس از ماه “می” خواهد بود.

دبیر کل ناتو می گوید که این پیمان از روند صلح در افغانستان پشتیبانی می کند و باید طرف ها از فرصت پیش آمده در روند صلح استفاده کنند.

آقای استولتنبرگ گفت: «مذاکرات صلح شکننده اند؛ سطح خشونت ها به شمول حمله برغیرنظامیان به گونه غیر قابل قبول بلند باقی مانده است. طالبان باید خشونت ها را کاهش دهند، با نیت خوب مذاکره کنند و به تعهدات شان برای متوقف ساختن همکاری با گروههای هراس افگن عمل کنند.»

او گفت: «در حالی که هیچ هم پیمان ما نمی خواهد در افغانستان بیشتر از زمان مورد نیاز آن باقی بماند، ما (افغانستان) را پیش از فرارسیدن زمان مناسب آن، ترک نخواهیم کرد.»

ناتو تصمیم درباره حضور در افغانستان را وابسته به شرایط می داند. ینس استولتنبرگ می گوید که بر پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغان تا رسیدن این کشور به صلح ادامه می دهند.

او گفت: «ما نباید وضعیت را خود برجا بگذاریم، جایی که افغانستان یک بار دیگر سکو یا پناهگاه هراس افگنان خارجی مبدل شود. دلیلی که بیست سال پیش بخاطر آن به افغانستان رفتیم.»

نزدیک به یک ماه ز توقف مذاکرات صلح در دوحه می گذرد، منابع آگاه از این مذاکرات می گویند که ادامه بررسی توافق نامه دوحه از سوی امریکا و روشن نبودن چگونگی حضور نیروهای خارجی پس از ماه “می” در افغانستان از علت های به بن بست رفتن این مذاکرات استند.

  • منبع خبر : سفیر نیوز