حنیف اتمر وزیر امور خارجه در یک تماس تیلفونی با خانم یوتا اورپلینن کمیشنراتحادیۀ اروپا برای مشارکت و همکاری های بین المللی پیرامون تازه ترین تحولات در مذاکرات صلح و آیندۀ مشارکت و همکاری کشورهای اروپایی با حکومت افغانستان، بحث وتبادل نظر کرد. در آغاز، آقای اتمر از حمایت اتحادیه اروپا از روند صلح افغانستان […]

حنیف اتمر وزیر امور خارجه در یک تماس تیلفونی با خانم یوتا اورپلینن کمیشنراتحادیۀ اروپا برای مشارکت و همکاری های بین المللی پیرامون تازه ترین تحولات در مذاکرات صلح و آیندۀ مشارکت و همکاری کشورهای اروپایی با حکومت افغانستان، بحث وتبادل نظر کرد.
در آغاز، آقای اتمر از حمایت اتحادیه اروپا از روند صلح افغانستان قدردانی کرد. وی از خانم یوتا در پیوند به کار و فعالیت ناظران اتحادیه اروپا در دوحه و پشتیبانی کشورهای اروپایی از حفظ دستآوردهای دو دهۀ گذشته در گفتگوهای صلح افغانستان سپاسگزاری کرد.
وزیر امور خارجه خاطرنشان نمود که حصول اطمینان از آتش بس فوری، توافق صلح پایدار و پایان دادن به ترور هدفمند فعالان سیاسی و اجتماعی در کشور، از اولویت های اساسی دولت افغانستان است که باید در دور دوم مذاکرات صلح در دوحه، مورد توجه قرار گیرد.
آقای اتمر از اتحادیه اروپا به عنوان یک شریک قابل اعتماد در بسیج اجماع منطقه‌یی و بین المللی در قبال روند صلح افغانستان یادآوری کرده، از نقش اتحادیه اروپا در زمینه، ابراز امتنان کرد.
خانم یوتا از حمایت قاطع اتحادیه اروپا در رابطه با موفقیت روند صلح افغانستان به آقای اتمر اطمینان داد. وی همچنان بر حمایت دراز مدت دول اروپایی از صلح، و برقراری ثبات در افغانستان تأکید کرد.
:طرفین کمک های مالی تعهد شده از سوی اتحادیه اروپا در کنفرانس افغانستان ۲۰۲۰ منعقدۀ ژنیو و تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر شفافیت و پاسخگویی به مصرف کمک های یاد شده را نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. همچنان وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و تقویت هرچه بیشتر همکاری در مسائل مربوط به پناهندگان، از موضوعات دیگر مورد گفتگو در تماس تیلفونی وزیر امور خارجۀ افغانستان و کمیشنر اتحادیه اروپا برای مشارکت و همکاری های بین المللی بود.

  • نویسنده : نظیفه نزهت
  • منبع خبر : هفته‌نامه سفیر