در حالی که ایالات متحده در آستانه خروج نیروهای خود از افغانستان برای دستیابی به توافقنامه صلح خود با سران گروه طالبان است، در مورد سرنوشت افغانستان که به شدت خطر سقوط دستاوردهای سخت گذشته را دارد ابهاماتی وجود دارد. افزایش اخیر در کشتارهای هدفمند شخصیت های برجسته و حرفه ای از جمله قضات، ژورنالیست […]

در حالی که ایالات متحده در آستانه خروج نیروهای خود از افغانستان برای دستیابی به توافقنامه صلح خود با سران گروه طالبان است، در مورد سرنوشت افغانستان که به شدت خطر سقوط دستاوردهای سخت گذشته را دارد ابهاماتی وجود دارد. افزایش اخیر در کشتارهای هدفمند شخصیت های برجسته و حرفه ای از جمله قضات، ژورنالیست ها و کارکنان جامعه مدنی، تصویری تیره و تار از سرنوشتی نامشخص ترسیم کرده است.
به تازگی، افراد مسلح ناشناس دو قاضی زن ستره محکمه را در کابل هدف قرار داده اند. پیش از ترور قضات زن، تعدادی از فعالان حقوق زنان، زنان متخصص رسانه و پرسنل زن دولت در حوادث مشابه ماین های مغناطیسی و ترور جان خود را از دست دادند.
به نظر می رسد طالبان تلاش می کنند حقوق زنان، اقلیت ها و آزادی بیان را هدف قرار دهند. متاسفانه دولت نتوانسته است امنیت کافی برای محافظت از این تعداد اندک متخصص زن ایجاد کند.
شمار زیادی از ژورنالیست های زن از ترس تهدیدهای گروه طالبان مجبور به ترک کشور شده اند، زیرا قتل های هدفمند کارکنان رسانه ای در حال افزایش است. تعدادی نیز کار خود را ترک کرده اند.
دولت علاوه بر بسیاری از چالش های دیگر ، باید به حمایت از متخصصان زن توجه جدی کند زیرا افغانستان اکنون بیش از هر زمان دیگری به آنها احتیاج دارد تا از حقوق زنان در کنار دولت در برابر گروه طالبان در میز مذاکرات دفاع کنند.
این فعالان می توانند صدای زنان افغان در جامعه بین المللی و سازمان ملل باشند تا از بازگشت به تاریک ترین دوره تاریخ جلوگیری کنند.

  • منبع خبر : افغانستان تایمز