جینا هسپل رئیس آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) از مقام خود کناره گیری کرد. او گفته است بزرگترین افتخار زندگی من ریاست این سازمان شگفت انگیز بوده است. کارهای که در اینجا انجام دادم افتخار می‌کنم.” جینا هاسپل در اواسط ماه مه سال 2018 با موافقت سنای امریکا رسماً ریاست سازمان اطلاعات مرکزی امریکا را بر […]

جینا هسپل رئیس آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) از مقام خود کناره گیری کرد. او گفته است بزرگترین افتخار زندگی من ریاست این سازمان شگفت انگیز بوده است. کارهای که در اینجا انجام دادم افتخار می‌کنم.”
جینا هاسپل در اواسط ماه مه سال 2018 با موافقت سنای امریکا رسماً ریاست سازمان اطلاعات مرکزی امریکا را بر عهده گرفت.
وی که اولین زنی است که به ریاست سازمان اطلاعات مرکزی امریکا رسیده است، در بیشتر دوران کاری خود در سازمان سیا به عنوان مأمور مخفی فعالیت کرده بود.

  • نویسنده : فرشته بهار
  • منبع خبر : هفته‌نامه سفیر