براساس گزارش یک سازمان بشردوستانه، حدود ۱۰ میلیون طفل در افغانستان در معرض خطر نداشتن غذای کافی قرار دارند، این سازمان خواستار کمک های میلیاردی برای کمک به انها شده است. حدود ۱۸ میلیون افغان، از جمله ۹٫۷ میلیون کودک، به شدت به کمک های حیاتی از جمله مواد غذایی نیازمند هستند. این گروه خواستار […]

براساس گزارش یک سازمان بشردوستانه، حدود ۱۰ میلیون طفل در افغانستان در معرض خطر نداشتن غذای کافی قرار دارند، این سازمان خواستار کمک های میلیاردی برای کمک به انها شده است.
حدود ۱۸ میلیون افغان، از جمله ۹٫۷ میلیون کودک، به شدت به کمک های حیاتی از جمله مواد غذایی نیازمند هستند.
این گروه خواستار کمک ۳ میلیارد دالری در سال ۲۰۲۱ شده است. کریس نیامندی عنوان داشته است که افغان تحت ترکیبی از مشکلات همچون خشونت های فزاینده، فقر و ویروس کرونا قرار دارند. وی در این رابطه گفته است: شرایط کنونی، وضعیتی ناامید کننده است که نیاز به توجه فوری جامعه جهانی دارد.
اخرین دور مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان از اوایل ماه جاری در قطر اغاز شده است که با افزایش نگرانی ها در مورد خشونت های اخیر در سراسر افغانستان، نتیجه ای تاکنون بدست نیامده است. ویروس کرونا تاثیرات فاجعه باری را بر میلیون ها خانواده افغان داشته است.
در سال ۲۰۲۰، بانک جهانی ارزیابی نمود که این بیماری تاثیر منفی بر اقتصاد و معیشت زندگی مردم افغانستان داشته است. همچنین موضوع فساد در حکومت یکی از موارد نگران کننده میان مردم افغانستان میباشد.
استفان دوژاریک سخنگوی دبیرکل ملل متحد در ماه جاری عنوان کرد که ملل متحد و شرکای ان، در پی تامین کمک ۱/۳ میلیارد دالری برای مردم افغانستان هستند.
امار نسبت به سال گذشته افزایش شدیدی داشته است که حتی نگرانی ملل متحد را در پی داشته است. بنا به گفته اقای نیامندی، نزدیک به ۶ هزار کودک در اثر جنگ جاری افغانستان، کشته و یا زخمی شده اند.
در گزارش سازمان حمایت از کودکان در ماه دسمبر، عنوان شده است که بیش از ۳۰۰ هزار کودک افغان با شرایط وخیمی در زمستان جاری روبرو خواهند بود. کمک ها برای افغانستان صورت میگیرد که نیازمندی ها در این کشور رو به افزایش است.

  • نویسنده : RAHIM FAIEZ
  • منبع خبر : سیاتل تایمز