اسدالله فتحی کارمند بخش گرافیک آژانس خبری سفیر برای دومین بار در جریان یک ماه گذشته از سوی افراد ناشناس که احتمالا افراد گروه طالبان است مورد تهدید و ضرب و شتم قرار می گیرد. این افراد فتحی را با سلاح سرد تهدید کردند. پس از به قدرت رسیدن افراد گروه طالبان در افغانستان کارمندان […]

اسدالله فتحی کارمند بخش گرافیک آژانس خبری سفیر برای دومین بار در جریان یک ماه گذشته از سوی افراد ناشناس که احتمالا افراد گروه طالبان است مورد تهدید و ضرب و شتم قرار می گیرد. این افراد فتحی را با سلاح سرد تهدید کردند.

پس از به قدرت رسیدن افراد گروه طالبان در افغانستان کارمندان رسانه ها از سوی افراد گروه طالبان تهدید به مرگ می شوند و بسیاری از کارمندان رسانه ها به همین دلیل کشور را ترک کردند.

آقای فتحی از ناحیه دست و سر آسیب دیده است و می گوید؛ این فراد او را تهدید کرده است که دیگر با رسانه ها در افغانستان کار نکند. آنان به او گفته است که در صورت ادامه کار با آژانس خبری سفیر ترور خواهد شد.

با روی کار آمدن گروه طالبان ده ها رسانه در افغانستان کارشان را تعطیل کردند و کارمندان این رسانه ها افغانستان را ترک کردند.

دفتر یوناما گفته است که «آزار و اذیت و خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان از سوی افراد گروه طالبان ادامه دارد.» یوناما مجدداً از گروه طالبان خواسته که تمامی کارکنان رسانه‌ای بازداشت شده را آزاد کنند و به «اقدامات ظالمانه، از جمله بازداشت‌های خودسرانه و تهدید علیه خبرنگاران و کارمندان مطبوعات پایان دهند.»

این توییت یوناما در واکنش به اعلامیه کمیته بین المللی حفاظت از خبرنگاران نشر شده است. کمیته بین المللی حفاظت از خبرنگاران یا (سی پی جی) از بازداشت چهار خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در ولایت‌های کابل، هرات و پکتیا خبر داده است.