زلاله زلال زندگی قشنگ است کافیست کمی خلاق باشی و گوشه ی لب ات لبخندی جراحی کن دنیا جای نمناک یست لبخند بکار تا بهار به قناویز هایت برسد و به دختر پیراهن گل گلی معروف شوی به کندو عسل لب های تو عادت کردم این شهد هزاران گل وحشی عشق است مژگان ازرخش تمام […]

زلاله زلال???? زندگی قشنگ است کافیست کمی خلاق باشی و گوشه ی لب ات لبخندی جراحی کن
دنیا جای نمناک یست لبخند بکار تا بهار به قناویز هایت برسد و به دختر پیراهن گل گلی معروف شوی
به کندو عسل لب های تو عادت کردم این شهد هزاران گل وحشی عشق است
مژگان ازرخش???? تمام دیوانه های شهر دست به دست باد داده اند تا از پریشانی گیسوان من برای تو ترانه بخوانند
می رزمم تا واژه های شعر من گلوله های سرخی شوند بر سینه جنگ
سمیرا پوپلزی ???? بوسه باید کاشت کف دست کودک کار
چرا بهای آرامش دنیاست خون کودک من
شکیلا نادری???? تو زاده خیالات منی می آفرینم ات چو نانی که دوست دارم
درد های که در من کاشته یی رسیده اند وقت درو است
شیرین حضرتی???? آنقدر مرده ام که دگر شوک شعر نیز جانم نمی دهد
بگذار باران همیشه ببارد وقتی چترت گیسوان من است