هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و دولت افغانستان برای جلوگیری از بحران انسانی ناشی از تشدید جنگ و خشکسالی در افغانستان به گونه مشترک درخواست کمک‌های بشردوستانه کرده اند. مقام این سازمان و حکومت در یک نشست خبری گفتند که افغان‌ها با بحران غذا و ناامنی رو برو اند و تشدید […]

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و دولت افغانستان برای جلوگیری از بحران انسانی ناشی از تشدید جنگ و خشکسالی در افغانستان به گونه مشترک درخواست کمک‌های بشردوستانه کرده اند. مقام این سازمان و حکومت در یک نشست خبری گفتند که افغان‌ها با بحران غذا و ناامنی رو برو اند و تشدید جنگ و ناامنی این بحران را بیشتر ساخته است.

بربنیاد ارزیابی این سازمان و دولت افغانستان، بیش از ۱۸ میلیون شهروند کشور نیاز به کمک‍‌های بشردوستانه دارند. رامز الاکبروف، معاون نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان، در این باره گفت:”بیش از یک سوم جمعیت افغاسنتان با وضعیت اضطراری عدم مصوونیت غذایی و کمبود آب در سال ۲۰۲۱ رو به رو گردیده است.

تشدید جنگ و ناامنی باعث افزایش نیازمندی به کمک های بشردوستانه شده است. حکومت هشدار می‌دهد که افغانستان با بحران انسانی برخاسته از تشدید جنگ و خشک سالی رو برو است و امکانات دولت و کمک‌های خارجی هم اکنون تکافوی حل این بحران را نمی‌کند.

محمد خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه، در این باره گفت:” امروز حکومت با سازمان ملل درخواست مشترک برای کمک‌ها بشردوستانه راه اندازی کرد تا از بحران انسانی ناشی از تشدید جنگ‌ و خشکسالی جلوگیری کند.” بربنیاد پیش‌بینی سازمان ملل، افغانستان در ۲۰۲۱ میلادی به ۱.۳ میلیارد دالر برای کمک‌های بشری نیاز دارد که از این میان ۲۶ درصد آن تامین شده است.

حکومت انتظار دارد تا کشورهای خارجی به افغانستان کمک کنند تا جلو فاجعه انسانی گرفته شود. این در حالی است که با شدت گرفتن جنگ در کشور و وسیع شدن دامنه خشکسالی افغانستان به لبه‌ای پرتگاه بحران انسانی رو به رو است.

  • نویسنده : نسیمه حسینی
  • منبع خبر : سفیر نیوز