جنرال دیوید پتریوس، رییس پیشین سازمان استخباراتی امریکا و فرمانده کل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان روز گذشته (شنبه، ۱ جوزا) گفته که وی گمان می‌برد که امریکا از تصمیم خود درباره خروج از افغانستان عقب نیشینی کند. جنرال پتریوس در یک گفتگو با صدای امریکا از وقوع جنگ‌های داخلی در افغانستان نیز هشدار […]

جنرال دیوید پتریوس، رییس پیشین سازمان استخباراتی امریکا و فرمانده کل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان روز گذشته (شنبه، ۱ جوزا) گفته که وی گمان می‌برد که امریکا از تصمیم خود درباره خروج از افغانستان عقب نیشینی کند. جنرال پتریوس در یک گفتگو با صدای امریکا از وقوع جنگ‌های داخلی در افغانستان نیز هشدار داده است.

پتریوس افزود باوجودیکه تدابیر احتیاطی برای کاهش خطر احیایی هراس افگنان گرفته شده، اما آن هم وی “بیم دارد که برای جلوگیری از وقوع جنگ داخلی شاید ما از این تصمیم خود پیشمان شویم.” این مقام پیشین امریکایی گفته که طالبان برای توافقنامه جامع صلح آماده نیست تا ” آماده شریک کردن قدرت شود، دست آوردهای را حفظ کند و جنگ را از راه صلح آمیز حل کند.”

پتریوس افزوده است که بر اساس توافقنامه دوحه طالبان زندانیان خود را رها کرده است. او در این باره گفت:” حالا آنها از امریکا میخواهد تا افغانستان را ترک کند که این به معنی ترک کردن شرکای ایتلافی نیز است.”

وی میگوید که با خروج سربازان خارجی از افغانستان پیمان‌کارهای امریکایی نیز این کشور را ترک خواهند کرد. جنرال پتریوس گفته پس از خروج سربازان خارجی اختلافات قومی، زبانی و سیاسی بوجود خواهند آمد. او در این باره گفت:” شما شاید شاهد جنگ‌های داخلی در افغانستان خواهید بود مانند جنگ‌ها پس از خروج سربازان قشون سرخ شوروی که بعد از قطع بودجه توسط شوروی سابق حکومت نیز سه سال بعد سقوط کرد.”

دیوید پترویوس گفته که از کارکرد نیروهای افغان ستایش میکند. او در این باره گفت:” آنها برای کشور شان مبارزه میکنند که از دوران طالبان بسیار تغییر کرده است، آنها قادر استند تا خاک خود را تحت کنترول داشته باشد.”

او گفته که درباره نیت طالبان برای مذاکره شک دارد. این مقام پیشین امریکایی گفته که نظامیان و استخبارات امریکایی تلاش میکنند تا از احیایی مجدد گروه‌های هراس افگن از قبیل القاعده و داعش جلوگیری کنند.

او گفته که امریکا در کشورهای همسایه افغانستان پایگاه نخواهد ساخت، و پاکستان و ازبیکستان از قبل این خواست امریکا را رد کرده است.

پتریوس افزود که پرواز هواپیماهای امریکایی در فضای کشورهای خلیجی نیاز به زمان طولانی دارد. این مقام پیشین امریکایی گفته که گروه القاعده میخواست در افغانستان پایگاه‌های امن بسازد، اما امریکا مانع این کار شده است.

او گفته که طالبان شبکه حقانی و حرکت اسلامی ازبیکستان تلاش میکند تا برای گروهای هراس افگن در افغانستان جا پا پیدا کنند. او همچنان گفته امریکا به افغان‌های که با نظامیان و دیپلومات‌های امریکایی در افغانستان کار کرده است ویزه میدهد.

  • نویسنده : مرسل رحمانی