دولت استرالیا اعلام کرده است که این کشور با توجه به خروج بین المللی قریب الوقوع نظامی از افغانستان، ساختمان سفارت خود در کابل را تعطیل می کند. استرالیا با تعطیل کردن سفارت خود در کابل، دارای عذاب وجدان است زیرا آنچنان که ادعا می کند اخلاق مدار نیست. شواهد موثقی وجود دارد که نشان […]

دولت استرالیا اعلام کرده است که این کشور با توجه به خروج بین المللی قریب الوقوع نظامی از افغانستان، ساختمان سفارت خود در کابل را تعطیل می کند. استرالیا با تعطیل کردن سفارت خود در کابل، دارای عذاب وجدان است زیرا آنچنان که ادعا می کند اخلاق مدار نیست.

شواهد موثقی وجود دارد که نشان می دهد نیروهای ویژه استرالیایی به طور غیرقانونی ۳۹ غیرنظامی و زندانی غیرمسلح را در طول جنگ در افغانستان کشته و حتی به نام اصطلاح ضد تروریسم افرادی را بدون استثنا کشته اند.

بدیهی است که این نقض قوانین بین المللی و حقوق بشر است. استرالیا و ایالات متحده هر دو جنایت جنگی در افغانستان مرتکب شده اند که غیرانسانی است. با توجه به قتل های غیرقانونی در این کشور، کانبرا نگران قصاص اتباع خود می باشد. در چنین شرایطی کانبرا تصمیم گرفته سفارت خود را تعطیل کرده و نیروهای نظامی باقی مانده خود را خارج کند.

ایالات متحده، استرالیا و سایر کشورها برای خارج شدن سریع از این مخمصه، ترجیح می دهند نیروهای خود را به شیوه ای غیرمسئولانه از افغانستان بیرون بکشند تا از هرج و مرج فرار کنند.

موریسون نخست وزیر استرالیا در ماه اپریل گفت: “در حالی که مشارکت نظامی ما کاهش می یابد، ما از طریق مشارکت دوجانبه و در هماهنگی با سایر کشورها، به حمایت از ثبات افغانستان ادامه خواهیم داد. اما هنگامی که سربازان استرالیا، ایالات متحده و سایر کشورها در افغانستان مستقر شدند، آنچه آنها به کشور آوردند ثبات نبود، بلکه هرج و مرج و آشوب بود. استرالیا تقریبا به همه درگیری های بزرگی که ایالات متحده از قرن ۲۰ در آن شرکت کرده از جمله جنگ افغانستان پیوست. استرالیا با بستن سفارت خود در کابل همچنین قصد دارد آخرین گروه از پرسونل نظامی را از افغانستان خارج کند.

این کار پرداخت پیگیری خسارت برای قربانیان افغان و خانواده های آنها را دشوارتر می کند و حتی فشار بر استرالیا برای پذیرش مسئولیت خود را نیز دشوارتر می کند. در حقیقت در دسمبر سال ۲۰۲۰، دیده بان حقوق بشر به موریسون نامه نوشت تا به او یادآوری کند که استرالیا موظف به جبران خسارت به قربانیان جنایات جنگی است، اما گر سفارت استرالیا بسته شود، پیگیری جبران خسارت بسیار دشوار به نظر می رسد. استرالیا تصویر منفی شدیدی از خود در افغانستان و جهان ایجاد است.

  • منبع خبر : ترجمان