ویرانه های یک شهر سلطنتی هزار ساله در جنوب افغانستان که محل اقامت زمستانی سلاطین از سلسله های درخشان اسلامی بوده است، اکنون محل زندگی صدها نفر است که از درگیری های طالبان فرار کرده اند. این منطقه شگفت آور از صخره های کنار رودخانه هلمند، در معرض تهدید فرسایش و گسترش شهر و همچنین […]

ویرانه های یک شهر سلطنتی هزار ساله در جنوب افغانستان که محل اقامت زمستانی سلاطین از سلسله های درخشان اسلامی بوده است، اکنون محل زندگی صدها نفر است که از درگیری های طالبان فرار کرده اند. این منطقه شگفت آور از صخره های کنار رودخانه هلمند، در معرض تهدید فرسایش و گسترش شهر و همچنین ساخت و سازهای رشد یافته در آن قرار دارد. هزاران نفر از ماه اکتبر در پی هجوم حملات در سراسر هلمند آواره شده اند و در حالی که بسیاری از آنها در لشکرگاه، یکی از معدود مناطق این ولایت که هنوز تحت کنترل دولت است اسکان داده شده اند، برخی دیگر به سایر پناهندگان در ویرانه ها پیوسته اند.قلعه کهنه نام محلی این منطقه یا از نظر باستان شناسان لشکری ​​بازار، به دلیل مقیاس، معماری قابل توجه و نقاشی های دیواری مورد توجه بین المللی قرار گرفته است.فیلیپ مارکر مدیر هیئت باستان شناسی فرانسه در افغانستان گفت: “هیچ مکانی در جهان اسلام وجود ندارد که ما چیزی شبیه به این منطقه داشته باشیم، مکانی منسجم، با طراحی استادانه که علی رغم همه چیز هنوز به نسبت خوب حفظ شده است. پناهندگانی که در این مکان زندگی می کنند معتقدند دولت باید جایی برای زندگی به آنها بدهد! آنها معتقدند که اعضای خانواده خود را در حال خدمت به دولت و کشور از دست داده اند. بسیاری از ساکنان از خانواده های پولیس هستند که توانایی زندگی در جای دیگر را ندارند و دسترسی به برق و آب جاری ندارند. یک مقام از اداره باستان شناسی کشور در کابل گفت که گزارش هایی در مورد زمین خواری در این مکان گزارش شده است، برخی از خانواده ها مجبور به پرداخت اجاره به مافیاهای محلی هستند. کارشناسان باستان شناسی نیز آینده این مکان تاریخی را در معرض نابودی می دانند، آنها معتقدند دولت باید از این مکان محافظت کند تا تاریخ افغانستان نابود نشود.