مسؤلان کمیسیون دعوت‌ و ارشاد گروه طالبان در مکتوبی رسمی به باشندگان ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا دستور داده‌اند که استفاده از تلفون‌های دوربین ‌دار برای خانم‌ها ممنوع است. همچنین در ماده دیگری از دستورنامه طالبان آمده که راننده‌ها نیز حق ندارند خانم‌های بدون محرم شرعی را انتقال بدهند. زنان و دختران نباید بدون محرم شرعی […]

مسؤلان کمیسیون دعوت‌ و ارشاد گروه طالبان در مکتوبی رسمی به باشندگان ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا دستور داده‌اند که استفاده از تلفون‌های دوربین ‌دار برای خانم‌ها ممنوع است.

همچنین در ماده دیگری از دستورنامه طالبان آمده که راننده‌ها نیز حق ندارند خانم‌های بدون محرم شرعی را انتقال بدهند. زنان و دختران نباید بدون محرم شرعی به جای سفر یا مهمانی بروند- و حجاب اسلامی را مراعات نمایند.
در قدم نخست حکومت طالبان باید تمام مشکلات افراد جامعه را تشخیص داده و بعد برایشان قانون وضع کند. قسمی‌که طالبان چنین دستور داده است.” راننده‌ها نیز حق ندارند خانم‌های بدون محرم شرعی را انتقال بدهند. زنان و دختران نباید بدون محرم شرعی به جای سفر یا مهمانی بروند.” اگر یک سروی صورت گیرد در کشور افغانستان بسیاری از خانواده ها شوهران، پدران و پسرانشان را در راه دفاع از وطن و یا در حمله های انتحاری خود همین گروه از دست داده اند. این محرم نداشتن اثرات جنگ بوده که دامن گیر جامعه افغانستان شده است و اگر لازم شود که این خانم ها به جای سفر کنند، فاتحه بروند و یا هم به خریداری اشیای مورد ضرورت خانه به بیرون بروند، محرم از کجا کنند؟
همچنان طالبان نیز دستور داده است.” استفاده از تلفن های دوربین ‌دار برای خانم‌ها ممنوع است.” اگر دقت نمایم تلفن های دوربین دار اکثریت مشکلات افراد جامعه امروزی را حل مینماید و استفاده آن ضروری میباشد. مثلاً: یک شخص محصل میباشد و برای انجام دادن کارخانگی، تحقیق یا پایان نامه دانشگاه اش نیاز به معلومات دارد که باید آن معلومات را از سایت های آموزشی جستجو نماید. اگر تلفن هوشمند داشته باشد. به سهولت میتواند که اطلاعات لازم را از سایت های آموزشی بدست آورد.
با گذشت هر روز از حکومت طالبان قیودات بالای خانم های افغانستان بیشتر شده میرود. قابل یاد آوریست که این گروه حق مکتب رفتن و تحصیل را از دختران افغانستان گرفتند علاوه بر گرفتن حق کار از خانم ها و اکنون حق بیرون رفتن و حق استفاده از تلفن های دور بین دار ( تلفن های هوشمند) را از خانم های افغانستان سلب کرده است.
حکومت طالبان در واقعیت زنان افغان را منحیث انسان نمی شناسند و انسان ها در هر گوشه از جهان دارای یک سلسله حقوق تحصیل ، بشری، اقتصادی، اجتماعی و مدنی هستند که متاسفانه تمام حقوق ذکر شده از خانم های افغانستان در حکومت فعلی طالبان از ایشان گرفته شده است. طالبان میخواهند از خانم های افغانستان مانند یک ابزار یا شی به خاطری رفع خواهشات نفسانی، تولید مثل، تربیت اطفال، آماده کردن غذا و لباس شستن استفاده نمایند.
خانم های افغانستان از جامعه جهانی می خواهند با تحت فشار قراردادن طالبان از آنان بخواهند تا به حقوق تحصیل، بشری، اقتصادی، اجتماعی و مدنی خانم ها احترام بگذارند و اجازه فعالیت حقوق فوق الذکر را برای شان بدهند.

  • نویسنده : فخریه نادری
  • منبع خبر : سفیر نیوز