(ایندپندنت) در دو سه ماه گذشته و در تقریبا ۹۰ درصد از خاک افغانستان، جنگ میان گروه طالبان و نیروهای دولت افغانستان به شدت در جریان بوده است. طالبان در درگیری با دولت افغانستان نسبت به ۱۵ سال گذشته توانسته‌اند بیشترین جغرافیا را به تصرف خود در آورند. گفته می‌شود در دو ماه گذشته بیش […]

(ایندپندنت)
در دو سه ماه گذشته و در تقریبا ۹۰ درصد از خاک افغانستان، جنگ میان گروه طالبان و نیروهای دولت افغانستان به شدت در جریان بوده است. طالبان در درگیری با دولت افغانستان نسبت به ۱۵ سال گذشته توانسته‌اند بیشترین جغرافیا را به تصرف خود در آورند. گفته می‌شود در دو ماه گذشته بیش از ۳۰ ولسوالی به کنترل طالبان در آمده است؛ هرچند این گروه تاکنون نتوانسته‌ است یک استان افغانستان را به صورت کامل تصرف کند، اما بیشتر از جنگ نظامی در افغانستان، غوغای جنگ تبلیغاتی در این کشور نگران کننده شده است.

گروه طالبان به خوبی به ارزش جنگ تبلیغاتی واقف است. آنان می‌دانند که یک عکس یا ویدیوی بیشتر از تصرف یک شهرستان، برای آنان امتیاز می‌آورد؛ به همین دلیل هم دستگاه تبلیغاتی طالبان که بیشتر کارشناسان زبده سازمان اطلاعاتی آی‌اس‌آی پاکستان آن را مدیریت می‌کنند، بی وقفه در حال کار است. طالبان حتی با استفاده از ابزارهای ویرایش تصویر و ویدیو می‌کوشند درباره دستاوردهای خود در گوشه و کنار افغانستان، بزرگ‌نمایی کند.

آنان با گسترش جنگ تبلیغاتی چندین امتیاز بزرگ به دست می آورند؛ نخست اینکه جنگ تبلیغاتی گروه طالبان و بزرگ‌نمایی آنچه آنان دستاوردهای نظامی خود می‌دانند، باعث می‌شود تا افکارعمومی به شدت تحت‌تاثیر قرار بگیرد. این اثرگذاری بر افکارعامه باعث می‌شود تا مردم به دلیل ترس از طالبان، از دولت فاصله بگیرند و در کنار آن، زمینه سربازگیری برای طالبان میسر شود. طالبان با نشان دادن زمینه‌های حقانیت و پیروزی‌های مکررشان در میان مردم روستاها این ذهنیت را ایجاد می‌کنند که به زودی فاتح تمام افغانستان خواهند شد و پیروزی از آن آنان است و مردم هم به طمع سود بردن از این فتح، با آنان متحد می‌شوند.

امتیاز دیگر گروه طالبان تضعیف روحیه نیروهای امنیتی افغانستان است. طالبان تلاش می‌کنند تا با تبلیغات گسترده در مورد پیروزی‌های پی‌درپی، روحیه نیروهای امنیتی را ضعیف کنند و فضا را چنان نشان دهند که گویی دیگر در صفوف سربازان امیدی به دولت باقی نمانده است. به احتمال زیاد، تسلیم شدن تعدادی از سربازان دولت هم ناشی از همین تبلیغات طالبان و یاس سربازان نسبت به پیروزی بوده است.

امتیاز سومی که طالبان بیش از حد تمرکز روی آن دارند، نشان دادن چهره قدرتمند این گروه در جهان است. طالبان دوست دارند جامعه جهانی این گروه را به عنوان یک واقعیت عینی در افغانستان بپذیرد تا پشت میز مذاکره امتیاز بیشتری را به دست بیاورند.

جنگ تبلیغاتی میان دولت و گروه طالبان همچنان با شدت در جریان است. هرچند مردم از عملکرد دولت در عرصه حکومت‌داری رضایت چندانی ندارند اما همین دولت را در مقایسه با طالبان بهتر می‌دانند و به همین دلیل در شبکه‌های اجتماعی موجی از حمایت‌ها به خصوص از نیروهای امنیتی افغان در حال تقویت است.