محب الله صمیم، وزیر امور سرحدات و قبایل، اظهارات اخیر شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان در مورد خط دیورند را محکوم کرد. آقای صمیم که روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت اداره ارتباطات عامه و ستراتیژیک ریاست جمهوری حضور یافت، سخنان قریشی در مورد خط دیورند را […]

محب الله صمیم، وزیر امور سرحدات و قبایل، اظهارات اخیر شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان در مورد خط دیورند را محکوم کرد.

آقای صمیم که روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت اداره ارتباطات عامه و ستراتیژیک ریاست جمهوری حضور یافت، سخنان قریشی در مورد خط دیورند را مداخله آشکار در امور افغانستان دانست.

او افزود: از اظهارات شاه محمود قریشی در مورد خط دیورند برمی آید که پاکستان هنوزهم عمق ستراتیژیک خود در افغانستان را تعقیب می کند و هیچ تغییری در موضع این کشور در قبال افغانستان رونما نشده است.

وزیر امور سرحدات و قبایل از حکومت پاکستان در خواست کرد که اصل همسایگی خوب مورد احترام قرار گیرد و از اظهارات مغرضانه در مورد افغانستان جلوگیری شود.

آقای صمیم، ادعای شاه محمود قریشی در مورد حضور رهبری طالبان در افغانستان را نیز رد کرد و تصریح نمود شورای کویته در پاکستان که در آن رهبران طالبان قرار دارند، مثال واضحی از حضور رهبری این گروه در پاکستان است و در این باره هم مردم افغانستان و هم جهان اطلاع دارند.

وزیر سرحدات و قبایل همچنان تصریح کرد که پاکستان از یک افغانستان قوی هراس دارد.

###

  • منبع خبر : سفیر نیوز