از آنجا که عقب نشینی نیروهای امریکایی در افغانستان در جریان است، سازمان ملل و اتحادیه اروپا نگرانی های عمیقی را در مورد گزارش های ادامه درگیری و جنگ بین طالبان و نیروهای افغان ابراز داشته و به دنبال نقش پاکستان در ایجاد ثبات در افغانستان هستند.   این مسئله در سفر دو روزه ژان […]

از آنجا که عقب نشینی نیروهای امریکایی در افغانستان در جریان است، سازمان ملل و اتحادیه اروپا نگرانی های عمیقی را در مورد گزارش های ادامه درگیری و جنگ بین طالبان و نیروهای افغان ابراز داشته و به دنبال نقش پاکستان در ایجاد ثبات در افغانستان هستند.

 

این مسئله در سفر دو روزه ژان آرنو فرستاده شخصی دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان به اسلام آباد برای دیدار با رهبران نظامی و مدنی پاکستان مطرح شد.

توماس نیکلسون نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان نیز سفر سه روزه خود را به پاکستان خاتمه داد و طی آن دیدارهایی با رهبران نظامی مدنی داشت و در مورد تلاش های صلح در افغانستان گفتگو کرد.

پاکستان برای اتحادیه اروپا و سازمان ملل روشن کرده است که نقش و حمایت مالی آنها برای صلح پایدار و توسعه اقتصادی پایدار و ثبات سیاسی در افغانستان ضروری و حیاتی است.

ژان آرنو با معید یوسف مشاور امنیت ملی جلسه ای برگزار و در مورد اوضاع افغانستان با او گفتگو کرد. معید یوسف به نماینده سازمان ملل گفت: “صلح در افغانستان به معنای صلح در پاکستان است.

او به نماینده سازمان ملل اطمینان داد که پاکستان به تلاشها و نقش خود برای صلح و ثبات در افغانستان ادامه خواهد داد.

نماینده اتحادیه اروپا نیز بر پایبندی اتحادیه اروپا به روند صلح افغانستان و ادامه تعامل با شرکای منطقه ای تاکید کرد و افزود اوضاع در افغانستان تاثیر پایدار بر صلح و امنیت منطقه خواهد داشت.

پاکستان و اتحادیه اروپا توافق کردند که ادامه درگیری ها چالش های امنیتی قابل توجه منطقه را تشدید می کند، در حالی که صلح و توسعه مداوم اقتصادی-اجتماعی در افغانستان به طور قابل توجهی پتانسیل ادغام منطقه ای را افزایش می دهد.