یکی از عوامل افراطیت در پاکستان موجودیت مضامین و مطالب تندروانه در نصاب درسی این کشور است که سبب مبشود بیشتر جوانان در این کشور پس از فراغت از تحصیلات عالی و نیمه عالی تمایلات افراطگرایانه داشته باشند. کشور پاکستان از سالها به این طرف مرکز تولید و پخش افراطیت در جهان به ویژه برای […]

یکی از عوامل افراطیت در پاکستان موجودیت مضامین و مطالب تندروانه در نصاب درسی این کشور است که سبب مبشود بیشتر جوانان در این کشور پس از فراغت از تحصیلات عالی و نیمه عالی تمایلات افراطگرایانه داشته باشند. کشور پاکستان از سالها به این طرف مرکز تولید و پخش افراطیت در جهان به ویژه برای کشورهای هند و افغانستان است.

افراسیاب ختک از چهره های مشهور پشتون در پاکستان و نمایندۀ سابق مردم در پارلمان این کشور در توئیتی در انتقاد از این عملکرد پاکستان گفته است که با داشتن چنین نصابی امید به داشتن یک کشور عادی در آینده برای پاکستانی ها وجود ندارد.

وی افزوده است که: “آیا کسی پیش بینی برنامه اقدام ملی را برای حذف مطالب تنفرآمیز از برنامه درسی به خاطر می آورد؟ کشور در گرو افراط گرایی است و با وجود تصویب “برنامه درسی واحد ملی” هنوز هم پاکستان در جهت مخالف حرکت می کند. در آینده هیچ شانسی برای داشتن یک کشور عادی وجود ندارد.”

آقای ختک در توئیتی جداگانه گفته است که پاکستان به معنای واقعی کلمه یک گورستان حقوق بشر است.

سیستم های منابع انسانی در این کشور ناکارآمد هستند، سازمان های غیردولتی بین المللی از کشور بیرون رانده می شوند و سازمان های محلی تحت فشار هستند. به استثنای ۳۶۰۰۰ مدرسه دینی و یک نظام قضایی سست و رام شده، متباقی میتودهای منابع انسانی مانند افراد گمشده؛ گم شده اند.

  • منبع خبر : سیحون