بانک جهانی با نشر خبرنامه‌یی گفته است که مسوولان این بانک پس از سه روز گفتگو با رئیس‌جمهور و وزیر مالیه افغانستان در مورد تعهدات مالی نشست ژنیو، به این نتیجه رسیده اند که به تداوم کمک ها به صندوق بازسازی افغانستان ادامه دهند. مسوولان بانک جهانی افزوده اند که درگفتگوها با مقام های حکومتی […]

بانک جهانی با نشر خبرنامه‌یی گفته است که مسوولان این بانک پس از سه روز گفتگو با رئیس‌جمهور و وزیر مالیه افغانستان در مورد تعهدات مالی نشست ژنیو، به این نتیجه رسیده اند که به تداوم کمک ها به صندوق بازسازی افغانستان ادامه دهند.

مسوولان بانک جهانی افزوده اند که درگفتگوها با مقام های حکومتی افغانستان بر تسریع روند اصلاحات، تقویت سکتور خصوصی و تداوم ارایه خدمات عامه تاکید کرده اند.

در خبرنامه آمده است که در اوضاع کنونی، حکومت افغانستان باید زمینه های بهتر فعالیت ها را برای بخش خصوصی فراهم سازد و با جذب کمک های جهانی در بخش های گونه‌گون، دست‌آورد های سال های گذشته را حفظ نماید.

هارویگ شیفر، معاون بانک جهانی در حوزه جنوب آسیا بیان داشت: «من با شرکای جهانی افغانستان گفتگو کرده ام برای تداوم کمک های جهانی به افغانستان تا بتوانیم از این راه دست آورد های دو دهه گذشته را در افغانستان حفظ کنیم ما همچنان گفتگو کردیم تا حکومت افغانستان را برای مبارزه با بیماری کنونی کوید نزده کمک های لازم کنیم».

مسوولان بانک جهانی می‌گویند دراین گفتگوها از کشورهای کمک کننده خواسته شده اند که طرح تداوم کمک هایشان را به صندوق بازسازی افغانستان برای چهار سال آینده نیز بریزند.

در همین حال شماری از آگاهان اقتصادی گفتگو های مسوولان بانک جهانی با مقام های حکومتی در اوضاع کنونی را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور مهم می‌دانند و می‌گویند که برای تداوم کمک های جهانی به افغانستان، نیاز است که حکومت اعتماد سازی کند.

  • نویسنده : سوسن رحمانی
  • منبع خبر : سفیر نیوز