به طور ظاهری پاکستان تحت شعار یک کشور مسلمان و آزاد به وجود آمد تا مسلمانان هند را از ظلم هند نجات دهد، تا حق مسلمانان هند را گرفته و آنها آزادی داشته باشند. علت به وجود آمدن و اتمی شدن پاکستان این بود تا جهان اسلام و عرب را از وحشت و حملات اسرائیل […]


به طور ظاهری پاکستان تحت شعار یک کشور مسلمان و آزاد به وجود آمد تا مسلمانان هند را از ظلم هند نجات دهد، تا حق مسلمانان هند را گرفته و آنها آزادی داشته باشند.

علت به وجود آمدن و اتمی شدن پاکستان این بود تا جهان اسلام و عرب را از وحشت و حملات اسرائیل نجات دهد، ولی متاسفانه این دو هدف هرگز اجرا نشد.

برعکس پاکستان به دنبال منافع شخصی خود رفته و به تخریب کشور همسایه خود یعنی افغانستان پرداخت و با استفاده از افغان های مجبور اعلام جنگ کرد که به این شکل افغان ها را چندین دهه درگیر جنگ ساخت.

پاکستان کشوری است که تنور جنگ افغانستان را گرم نگهداشته و به خاطر منافع خود برای کشور های غربی زمینه دخالت در امور افغانستان را مهیا کرده و امنیت، اقتصاد و فرهنگ افغانستان را تحت تأثیر قرار داده، تا این کشور پیشرفت نکند.

پاکستان کم عمر ولی چابک!

۷۲ سال قبل از امروز در سال ۱۹۴۷ در همسایگی افغانستان یک کشور به نام پاکستان از هند بریتانیایی جدا شد. به محض به وجود آمدن برای منطقه، دنیا و مخصوصا همسایه های شرقی به شکل یک بیماری لاعلاج رشد کرد.

پاکستان در گیرودارهای خود را حفظ کرده و با استفاده از هوشیاری سیاسی، در ۳۰ سالگی عمر خود، افغانستان ۵ هزار ساله را قربانی گرفت.

پاکستان چه میخواهد؟

پاکستان ۴ دلیل مهم استراتژیک در افغانستان دارد:

-پیچیدگی در امنیت داخلی پاکستان،

-چالش های امنیت خارجی،

-تحرکات سیاست داخلی

-و جستجوی منابع اقتصادی

پاکستان از آغاز حیات خود گروه هایی را تحت نام اسلام تغذیه کرده است و این کار را برای خود یک هدف استراتژیک ساخته و فواید امنیتی اقتصادی و سیاسی را که میتواند از افغانستان بگیرد وابسته به این موضوع کرده.

اولین هدف استراتژیک پاکستان این است که افغانستان با هند ارتباط نزدیک نداشته باشد و سیاست خارجی افغانستان تحت تأثیر پاکستان باشد.

هدف دوم این است که پشتون های مقیم اطراف خط دیورند با افغانستان یکجا نشود یا ملت واحدی به نام پشتونستان ایجاد نکنند.

برای این هدف به جای اینکه به پشتون ها تعلیم بدهد بین آنها اسلحه تقسیم کرده است تا با یکدیگر بجنگند.

هدف دیگر پاکستان ساخت حکومت دست نشانده در افغانستان است تا مشکلی برای پاکستان به وجود نیاورد. برای این کار پلان گذاری کرده و از مجبوریت افغانها استفاده نموده و برای آنها جای پرورش ساخته و علمای پاکستانی فتوای جهاد صادر کردند با این فتوا ها جنگ شدت بیشتری پیدا کرده حال اینکه علمای جهان جنگ فعلی افغانستان را نامشروع خوانده اند.

در حال حاضر نیز علمای پاکستانی فتوای جهاد میدهند و میگویند باید نظام اسلامی برقرار شود در حالیکه مرکز فحشای پاکستان در سطح جهانی بی نظیر است، کار خانه های شراب دارند بطور مثال به تازگی یک شرکت چینایی اجازه ساختن شراب در پاکستان را دریافت کرده اند.

رسانه های جهانی از ساختن پایگاه های آمریکایی در خاک پاکستان خبر داده اند. این که فتوای علمای پاکستانی چه باشد، زمان نشان خواهد داد.

پاکستان ممکن است به اهدافی که دارد برسد.

طالبان بر حملات خود افزوده اند تا آنچه پاکستان میخواهد اجرا شود و دولتی به نام امارت اسلامی به وجود آید.

  • منبع خبر : تاند نیوز