در جریان اختلافات کابل و اسلام آباد، عمران خان نخست وزیر پاکستان تماس تلفنی خود را با غنی رئیس جمهور افغانستان لغو کرده است. عمران خان نخست وزیر پاکستان، تماس تلفنی برنامه ریزی شده خود با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را لغو کرد و این نشان دهنده روند نزولی بیشتر در روابط بین اسلام […]

در جریان اختلافات کابل و اسلام آباد، عمران خان نخست وزیر پاکستان تماس تلفنی خود را با غنی رئیس جمهور افغانستان لغو کرده است.

عمران خان نخست وزیر پاکستان، تماس تلفنی برنامه ریزی شده خود با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را لغو کرد و این نشان دهنده روند نزولی بیشتر در روابط بین اسلام آباد و کابل است

اظهارات غنی علیه پاکستان در مصاحبه با شپیگل و سخنان محب مشاور امنیت ملی حمدالله محب که پاکستان را فاحشه خانه خوانده، خشم پاکستان را برانگیخته است.

درست قبل از لغو تماس تلفنی، روز شنبه ۵ جون شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان به سخنان اخیر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان واکنش تندی نشان داده بود و گفته بود که آقای محب باید رفتار خود در برابر اسلام آباد را اصلاح کند.

با این حال بدیهی است که دولت افغانستان به پاکستان عمیقا بی اعتماد است!

جای تعجب نیست که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دیگر رهبران افغانستان در موارد مختلف تاکید کرده اند که زمان آن رسیده است که پاکستان راه خود را انتخاب کند.