سازمان صحی جهان: واکسین ضد کرونا در زمان تعیین شده به افغانستان نخواهد رسید. سازمان صحی جهان گفته است که ممکن واکسین کرونا در زمان تعیین شده به افغانستان نرسد. قرار بود تا ماه می این سازمان حدود ۳ میلیون دوز واکسین کرونا به افغانستان بفرستد، اما به تازگی این سازمان گفته است که ممکن […]

سازمان صحی جهان: واکسین ضد کرونا در زمان تعیین شده به افغانستان نخواهد رسید.

سازمان صحی جهان گفته است که ممکن واکسین کرونا در زمان تعیین شده به افغانستان نرسد.

قرار بود تا ماه می این سازمان حدود ۳ میلیون دوز واکسین کرونا به افغانستان بفرستد، اما به تازگی این سازمان گفته است که ممکن این واکسین ها در ماه اگست یعنی با سه ماه تاخیر به افغانستان برسد.

سازمان صحی جهان اعلام کرده است که تلاش ها جریان دارد تا واکسین کرونا به تمام جهان به طور عادلانه داده شود.

از سوی دیگر مقام های صحی افغان برای مدیریت موج سوم کرونا در این کشور خواستار کمک های فوری سازمان صحی جهان شده اند.

موج سوم ویروس کرونا در افغانستان به شدت درحال انتشار است و میزان مرگ بیماران کرونایی روزانه به بیش از ۵۰ تن رسیده است.

وزارت صحت عامه از شهروندان کشور خواسته است که برای حفظ جان شان و مواجه نشدن با یک بحران غیر قابل کنترول نکات صحی را مراعات کرده و در داشتن کار ضروری در بیرون از منزل ماسک استفاده کنند.