توافقنامه صلح شامل افغانستان و به رهبری افغانستان تنها راه حل مسائل محلی و منطقه ای است. این کشور جنگ زده در آستانه یک جنگ داخلی قرار دارد و اگر ایالات متحده افغانها را تنها بگذارد، مانند گذشته بدون اطمینان از توافق نامه بین الافغانی شاهد خشونت خواهد بود. در وبیناری که در انستیتوت مطالعات […]

توافقنامه صلح شامل افغانستان و به رهبری افغانستان تنها راه حل مسائل محلی و منطقه ای است. این کشور جنگ زده در آستانه یک جنگ داخلی قرار دارد و اگر ایالات متحده افغانها را تنها بگذارد، مانند گذشته بدون اطمینان از توافق نامه بین الافغانی شاهد خشونت خواهد بود.

در وبیناری که در انستیتوت مطالعات سیاست با موضوع “خروج امریکا از افغانستان و تهدیدهای صلح منطقه ای داخلی و خارجی” و با حضور کارشناسان برگزار شد، سعید نظیر تحلیلگر ارشد، سخنران اصلی بود.

سعید نظیر گفت هرچه تاریخ عقب نشینی ایالات متحده نزدیک می شود، خشونت ها در افغانستان رو به افزایش است. او اظهار داشت واشنگتن پس از خروج از کشور، فقط به عنوان تماشاگر آشفتگی که در افغانستان به جا خواهد گذاشت عمل خواهد کرد.

او هشدار داد: “از آنجا که طالبان افغانستان به کشورهای منطقه در مورد پشتیبانی لجستیکی و هوایی هشدار داده اند، این امر درگیری مسلحانه و هجوم پناهجویان افغان را بیشتر می کند.

او از کشورهای منطقه به ویژه پاکستان و مدعیان قدرت داخلی خواست تا هرگونه احتمال جنگ داخلی را کاهش دهند.

جمعه خان صوفی دیگر کارشناس اظهار نظر کرد که دولت انگلیس در تلاش است تا پاکستان و افغانستان را به منظور حل مسائل طولانی مدت حاکم بین دو همسایه به هم نزدیک کند.

حسن خان ژورنالیست نیز اظهار داشت افغان ها نه از طالبان افغانستان و نه از دولت راضی نیستند و ایالات متحده با ترک کشور در یک آشفتگی که ایالات متحده خود ایجاد کرده است، بار دیگر به افغانستان خیانت کرده است.

شرکت کنندگان در این وبینار خواستار مذاکرات بین الافغانی قبل از خروج کامل امریکا برای اطمینان از صلح پایدار شدند.