طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله گفته است که خواست خانوادهٔ محترم شکریه دانش‌آموز مکتب سید‌الشهدا به ما مهم است. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است که به تاریخ (۱۴۰۰/۲/۱۸) در مربوطات ناحیه سیزدهم کابل در یک حمله تروریستان در مقابل مکتب سیدالشهدا تعدادی از دانش آموزان و افراد ملکی شهید و مجروح گردیدند. […]

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله گفته است که خواست خانوادهٔ محترم شکریه دانش‌آموز مکتب سید‌الشهدا به ما مهم است. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است که به تاریخ (۱۴۰۰/۲/۱۸) در مربوطات ناحیه سیزدهم کابل در یک حمله تروریستان در مقابل مکتب سیدالشهدا تعدادی از دانش آموزان و افراد ملکی شهید و مجروح گردیدند. بعد از دو روز به پولیس حوزه سیزدهم درخواست مبنی بر مفقود بودن یک تن به اسم شکریه بنت عبدالله متعلم صنف یازدهم مواصلت نمود. پولیس شکایت را بشکل همه جانبه بررسی نموده و ذریعه استعلام از تمامی شفاخانه های که مجروحین و شهدای این رویداد منتقل گردیده بود درخواست معلومات نمود. در هیچ شفاخانه با این اسم و مشخصات مجروح یا شهید منتقل نگردیده بود و کمره های امنیتی شفاخانه ها و مراکز صحی نیز با حضورداشت فامیل محترم شکریه مشاهده گردید. پولیس برای حرمت گذاشتن به درخواست و شکایت فامیل محترم موصوف در همآهنگی با بخش های کشفی به جستجو و تلاش های خویش ادامه میدهد. در صورت دریافت هرگونه معلومات و انکشاف، جزییات با فامیل موصوف شریک خواهد شد. خانواده شکریه مدعی هستند که دخترشان از زمان وقوع انفجار تاهنوز مفقود است و از مرده و یا زنده او خبر ندارند. عبدالله، پدر شکریه می‌گوید که پس از حمله به مکتب سیدالشهدا به تمامی نهادهای دولتی برای یافتن نشانی از دخترش رفته، اما هیچ نهادی به او کمک نکرده است

  • منبع خبر : سفیر