بزرگانسرچشمه در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک گفته اند افرادی که چهار روز پیش از سوی افراد مسلح غیر مسوول که خودشان را جنگجویان گروه طالبان معرفی می‌کنند، آزاد و قرار است شماری این افراد فردا به خانه های‌یشان برگردند. افراد مسلح ناشناس، حدود بیست روز پیش سرنشین یک موتر نوع فلان‌کوچ را از مسیر […]

بزرگانسرچشمه در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک گفته اند افرادی که چهار روز پیش از سوی افراد مسلح غیر مسوول که خودشان را جنگجویان گروه طالبان معرفی می‌کنند، آزاد و قرار است شماری این افراد فردا به خانه های‌یشان برگردند.
افراد مسلح ناشناس، حدود بیست روز پیش سرنشین یک موتر نوع فلان‌کوچ را از مسیر راه ولسوالی جلریز میدان وردک اختطاف کردند. این افراد از ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک به سوی کابل در حرکت بوده اند که از مسیر راه جلریزـ میدان وردک ربوده شده اند.
در میان گروگان ها یک دکتر کارمند کمیته سویدن برای افغانستان دو انجنیر نیز حضور داشتند. بزرگان منطقه سرچشمه گفته‌اند که این افراد شام امروز آزاد و به سرچشمه که در کنترول نیروهای دولتی است انتقال داده شدند. یکی از بزرگان سرچشمه که نخواست از او نام گرفته شود گفت: ۳۹ نفر از مسافران که از بهسود به سوی کابل در حرکت بود از سوی افراد مسلح غیر مسوول خود با جنگجویان گروه طالبان ارتباط دارند گروگان گرفته شده بودند.

  • نویسنده : مریم متین
  • منبع خبر : هفته‌نامه سفیر