کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گفته که نیاز است پول های تعهد شده به افغانستان به زود ترین فرصت در دسترس آنها قرار گیرد زیرا این کشور به صورت فوری به منابع مالی نیاز دارد. فلیپو گراندی در نشستی گفت که تعهدات برای افغانستان صورت گرفته و حالا باید در دسترس نیازمندان […]

کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گفته که نیاز است پول های تعهد شده به افغانستان به زود ترین فرصت در دسترس آنها قرار گیرد زیرا این کشور به صورت فوری به منابع مالی نیاز دارد.

فلیپو گراندی در نشستی گفت که تعهدات برای افغانستان صورت گرفته و حالا باید در دسترس نیازمندان قرار گیرد.

حدود یک ماه پس از سقوط کابل به دست طالبان، سازمان ملل متحد و برخی از کشور های بزرگ کمک کننده، نشستی را در ۱۷ سپتمبر در ژنیو سویس برگزار کردند.

در این نشست برای کمک با افغانستان، تعهد ۱.۲ میلیارد دالری صورت گرفت.

تا هنوز معلوم نیست که چه مقدار از ۶۰۶ میلیون دالری که سازمان ملل متحد برای افغانستان درخواست کرده بود، در دسترسش قرار گرفته.

این سازمان خواسته بود تا پایان سال ۲۰۲۱ کمک های فوری را برای ۱۱ میلیون شهروند نیازمند در افغانستان فراهم کند.

کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گفته که از کمک‌های تعهد شده حدود ۳۵ درصد را دریافت کرده اند.

فلیپو گراندی همچنان افزود که از ۳۰۰ میلیون دالرِ تعهد شده برای اداره پناهجویان سازمان ملل، تنها ۱۸ درصد در دسترس آنها قرار گرفته.

او از کشورهای کمک کننده خواست تا کمک های شانرا به صورت فوری برای نیازمندان در افغانستان فراهم کنند: “اگر کمک‌ها در دسترس ما قرار نگیرد، پیش‌بینی می‌کنم که بحران بزرگ خواهد آمد. تخمین من همین است که شمار زیادی از مردم بیجا خواهند شد زیرا اگر آنها به خدمات صحی، آب آشامیدنی و پول دسترسی نداشته باشند، به آواره شدن مجبور می‌شوند. آنها شاید از افغانستان هم بیرون شوند و فکر می‌کنم که باید تلاش کنیم تا از وضعیت ناگوار جلوگیری شود.”

فلیپو گراندی همچنان از وضعیت طبیعی افغانستان یاد آوری کرد و گفت که امسال در مناطق کوهستانی زمستان سردتر در راه خواهد بود.

گراندی گفت که ویرانی سیستم خدمات عامه، بانک‌ها و اقتصاد افغانستان، بحران دیگری را ایجاد کرده می‌تواند.

او که پس از تسلط طالبان بر کابل، به افغانستان هم سفر کرده، می‌گوید که در حال حاضر، اداره‌های سازمان ملل متحد از جمله برنامه غذایی جهان، سازمان صحی جهان و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف در افغانستان فعالیت دارند.

کمیشنر عالی سازمان ملل متحد گفته که جهانیان حکومت طالبان را به رسمیت نشاخته اند بناءً به گفته او تعامل برخی اداره های مدد رسانی بشری با طالبان مشکل‌تر شده است. فلیپوگراندی از جهانیان خواسته تا برای پیشرفت افغانستان، به کمک‌ها با این کشور ادامه دهند.

  • نویسنده : عادله عطایی
  • منبع خبر : سفیر نیوز