شماری از مسوولان و روزنامه نگاران افغانستان می گویند: رژیم ولایت فقیه بزرگ‌ترین فاجعه انسانی منطقه است. بنیاد این نظام با جنایت و خون گذاشته شده و عجیب نیست که جز خون و‌ جنایت چیزی دیگری تحویل جامعه انسانی ندهد. مردم را آتش می‌زنند. و زبان شان نیز دراز است.

در حالکه عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در تهران به هدف تحقیق و بررسی چگونگی سانحه سوختن موتر مهاجران افغانستان در شهر یزد ایران است، با نشر ویدئویی می‌گوید مسوولان ایرانی پذیرفته‌اند که به موتر حامل مهاجران افغانستان شلیک کرده‌اند.

شماری از مسوولان و روزنامه نگاران افغانستان می گویند: رژیم ولایت فقیه بزرگ‌ترین فاجعه انسانی منطقه است. بنیاد این نظام با جنایت و خون گذاشته شده و عجیب نیست که جز خون و‌ جنایت چیزی دیگری تحویل جامعه انسانی ندهد. مردم را آتش می‌زنند. و زبان شان نیز دراز است.

رحمت الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی افغانستان گفته است آقاى جواد_ظریف وزیرخارجهٔ ایران براى مرگ جرج_فلوید سیاه پوست امریکایى گویا دادخواهى می‌کند. اما؛ این سوتر ما براى هموطنان مظلوم سوخته در آتش خود در کشور همسایه با پسوند مشترک (اسلامى) دادخواهى کرده نمی‌توانیم.

مسوولان سفارت افغانستان در ایران گفته اند با والی یزد ایران و دیگر مسوولان ایرانی گفتگو کرده اند و مشخص شده که “قاچاقبران انسان” تعدادی از شهروندان افغانستان را به ایران انتقال می‌دادند. این حادثه زمانی رخ داده است که موتر این مهاجران به دستور پولیس توجه نکرده است.

سمیرا حمیدی نیز گفته است مدافعین حقوق بشر ایرانی چرا خاموش‌ هستید؟ یک‌بار افغان ها در آب کشته شدند، این بار در آتش. آیا شما خبر دارید؟ نقش شما برای ترویج‌ حقوق بشر برای تمام انسان ها باید باشد. تفکیک در دادخواهی حقوق بشر، خود تبعیض است. او خطاب به جامعه مدافعین حقوق بشر گفته است امیدوار استم در دادخواهی تان صادق باشید.

شماری از روزنامه نگاران افغانستان گفته اند اگر دلتان واقعا درد کرده است، پس کار اساسی کنید. بعد ازین نه محصولات اش را بخرید و نه بگذارید در خانواده و دوستان تان از محصولات اش استفاده کنند. مثل امریکا بالای اقتصاد اش وار کنید چون هیچ چیزی دیگر برایش مهم نیست.

سیماثمر رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز میگوید: هر روز مردم افغانستان میسوزند، حادثه مهاجرین در ایران دردناک است و باید پی گیرد جدی صورت گیرد. او گفته است برای قربانیان عدالت تامین شود. دسترسی به عدالت خواست لوکس نیست بلکه نیاز انسانی و حق بشری است زمان ، مکان، زبان، جنس و مرز نمی شناسد.

محمد رحمتی مدیر مسوول یک رسانه خصوصی در کابل میگوید: سوختن پناهجویان افغان در ولایت یزد ایران، حادثه ای غم انگیز و وحشتناک است که ملت های دو کشور را دردمندتر می سازد. دولت های افغانستان و ایران باید برای حفاظت از جان پناهجویان تدابیر جدی روی دست گیرند. درغیر این صورت، فرصت های روابط، تضعیف و تهدیدها برجسته تر می شود.

نزدیک به دو میلیون پناه جوی افغانستان در ایران زندگی میکنند و شمار زیادی از پناهجویان افغانستان که قصد مهاجرت به کشورهای ارپایی را دارند نیز از همین مسیر به کشورهای ارپایی مهاجرت میکنند.

  • نویسنده : فخریه نادری
  • منبع خبر : هفته نامه سفیر