“امشب عملیاتی در کابل در حال انجام است. در صورت امکان سعی کنید از دید دور باشید و از مناطق مرکزی دور بمانید. این پیام به گیرندگان گوشزد کرد تا اسناد و کمپیوتر های خود را مخفی کنند و ولسوالی های کابل را که طالبان آن شب را برای جستجوی خانه به خانه هدف قرار […]

“امشب عملیاتی در کابل در حال انجام است. در صورت امکان سعی کنید از دید دور باشید و از مناطق مرکزی دور بمانید.
این پیام به گیرندگان گوشزد کرد تا اسناد و کمپیوتر های خود را مخفی کنند و ولسوالی های کابل را که طالبان آن شب را برای جستجوی خانه به خانه هدف قرار داده بودند ذکر کرده بود.
برای افغان هایی که برای دولت کار می کردند، پیام هایی از این قبیل راهی برای مخفی ماندن از طالبان و مهمتر از همه زنده ماندن است. پیام های متنی که از طریق برنامه های پیام رسانی رمزگذاری شده مانند سیگنال ارسال می شوند، در بین افغان ها و اسیب دیدگان جنگی آمریکایی پخش می شوند تا به رفقای سابق خود کمک کنند تا از تهاجم گسترده طالبان و دیگر گروه های شبه نظامی دور بمانند.
حتی اگر طالبان را کنار بگذارید، داعش برای این افراد بسیار خطرناک است. آنها اعلام کردند که اگر کسی را پیدا کنند که به هر نحوی برای ایالات متحده کار کرده باشد او را خواهند کشت! همه کسانی که هنوز در کشور هستند گفتند شانس آنها برای فرار از دستگیری روز به روز کاهش می یابد.
در هفته های پیرامون خروج آشفته آمریکا از افغانستان، ظاهرا همه در واشنگتن تمرکز خود را بر روی تلاش های خارج کردن افراد باقی مانده متمرکز کردند.
مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کردندکه این وزارتخانه شبانه روز در حال کمک به مردم برای خروج از افغانستان است، اما به نظر می رسد تمرکز آنها بر تعداد کمی از شهروندان باقی مانده آمریکایی است، نه بر افغان هایی که از تلاش های جنگی ایالات متحده حمایت کردند و واجد شرایط ویزای مهاجرتی ویژه شدند.
مت زلر اسیب دیده جنگ در افغانستان که انستیتیوت “هیچکس باقی نمانده” را تاسیس کرد با ناامیدی به افغان هایی که به ارتش ایالات متحده کمک می کردند از عدم وجود یک برنامه مشخص از سوی دولت ایالات متحده برای کمک به خارج کردن آنها خبر داد.
زلر گفت که برای افغان ها امیدوار است، اما در آینده نزدیک آنها باید هر گونه ارتباطی را که با ایالات متحده داشتند از بین ببرند. او اظهار داشت: “پیام من برای آنها این است. آنها باید از همه اسناد مربوط به ارتباط های خود با ما عکس های دیجیتالی بگیرند و سپس باید همه چیز را بسوزانند. زیرا آنها نمی توانند هیچ ارتباط فیزیکی با ما داشته باشند. هرکسی این کار را بکند مجازات خواهد شد.
او افزود: “کار بعدی که آنها باید انجام دهند این است که مخفی شوند. آنها باید صبور باشند. زیرا در حال حاضر واقعیت این است که ما ابزارهای مناسبی برای بیرون بردن آنها نداریم.
ژورنالیست هایی که با نیروهای آمریکایی ارتباط داشته اند و شهروندان افغان که با نیروهای آمریکایی بعنوان مترجم فعالیت می کردند از جمله افراد در معرض خطر هستند.

  • منبع خبر : فارن پالیسی